Tidl. formand for Promissio 70 år

Sognepræst i Kingo-Samuel Sogn Hans Peter E. Nohns fyldte 70 år den 18. april.

Hans Peter Nohns, som stammer fra Vestjylland, er teologisk kandidat fra Aarhus Universitet og Menighedsfakultetet. Han blev ansat i Kingo Sogn på Nørrebro i Kbh. i 1984.
Hans Peter Nohns har været engageret i bestyrelsen for Dansk Ethioper Mission (nu Promissio) i 20 år, heraf i 11 år som bestyrelsesformand. Han har også i en årrække været medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Menighedsfakultetet. Samtidig har han i en periode været missionærprovst for Indre Mission i Storkøbenhavn, ligesom han har været med i Dansk Missionsråds repræsentantskab.
Hans Peter Nohns, som bliver pensionist med udgangen af april, er gift med Helen, og de har to voksne børn. Søndag d. 22. april er der afskedsgudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost. Der vil være indsamling til Promissio, oplyser Kingo Kirke.