Dansk imam tiltalt for at opfordre til drab på jøder

I sin prædiken citerede imamen bl.a. dette fra Koranen:
”Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel…” (YouTube)

En imam fra Nørrebro i København er tiltalt for at have bifaldet drab på jøder i en fredagsprædiken.

Det oplyser Anklagemyndigheden.
Imamen menes at have opfordret til jødedrab i en fredagsprædiken i marts 2017. Han bliver derfor tiltalt efter straffelovens § 136, stk. 3. Denne bestemmelse blev indført den 1. januar 2017 og tages nu i brug for første gang.

”Det er tale om grove udtalelser, og jeg mener, at det er helt rigtigt, at retten nu får lejlighed til at vurdere sagen,” siger vicestatsadvokat Eva Rønne fra Rigsadvokaten. Hun har prædikenen på video, da moskéen fra Nørrebro i København selv har lagt den på Facebook og YouTube.

Tiltale for racisme

Prædikenen består både af imamens egne ord og et citat fra Koranen. Imamen citerer blandt andet: ”Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ’O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham’.”

Ifølge vicestatsadvokat Eva Rønne er det lovligt at citere religiøse skrifter som Koranen og Bibelen. Men det er strafbart, hvis eksempelvis drab på en befolkningsgruppe bliver bifaldet, og den religiøse forkynder samtidig gør ordene til sine egne.
Bestemmelsen mod hadprædikanter kan give op til tre års fængsel, siger Eva Rønne.

Imamen er samtidig blevet tiltalt efter straffelovens racismeparagraf, § 266 b.
Straffesagen skal føres ved Københavns Byret som en domsmandssag, men er endnu ikke berammet. Københavns Politi har stået bag efterforskningen.

De aktuelle straffelove

Straffelovens § 136, stk. 3 lyder: ”Den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger handlinger, som er omfattet af denne lovs (…) § 237 (…), straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.” I § 266 b hedder det: ”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

Selv siger imam Mundhir Abdallah, at hans prædiken ikke opfordrede til drab på jøder. Talen handlede udelukkende om ”den zionistiske besættelse af Palæstina”, oplyste han til flere medier efter tiltalen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: