Fyldt kirke til ’Grænseløs bøn’

Mødet foregik i Østfold, hvor prædikanten Hans Nielsen Hauge voksede op. Også Ole Hallesby, som skrev ’Fra Bønnens Verden’, kom herfra.

I den fyldte Øymark Kirke i Østfold blev der tændt en bønne-ild.

Over 120 biler blev der talt udenfor Øymark Kirke i Østfold for nylig, da vi ankom til samlingen af nordiske bønnefolk, som rent praktisk var villige til at tage ansvar for de vanskelige tider i vore lande.

– Jeg er overvældet over tilslutningen, udtaler initiativtager Roland Moberg, der er pastor i Töckfors pinsemenighed.

– Dette er bare begyndelsen, pointerede en tilrejsende, den tidl. KRF-politiker Gunnar Brudeli.
– ’Grænseløs bøn’ er et samstemmigt råb til Gud om nåde. Om tilgivelse for lunkenhed og verdslighed. Og om en åndelig opvækkelse, begyndte Moberg.

Det er et privilegium at stå i denne fine skare af forbedere. I kan ”flytte bjerge” – og I vil kommer til at flytte bjerge. Dette har jeg oplevet som en profetisk hilsen, sagde pastoren i hellig alvor til forsamlingen i den fyldte kirke.

Pastor Roland Moberg er den ildsjæl, som arrangerede den skandinaviske bønnesamling. Øymark Kirke ligger nær grænsen til Sverige sydøst for Oslo.
Magt i de foldede hænder

Det er to år siden, pastoren fandt bogen ”Bönerna vid gransen i 1905.” Her fortælles om de godt 6.000 personer, som mødtes, da nationerne var i krise, råbte til Gud og forhindrede krig mellem broderfolkene.

– Da fødtes tanken om, at vi endnu en gang burde kalde til et norsk/svensk storbønnemøde.
Vi mødtes og bad over spørgsmålet et par års tid. Responsen var overvældende. Sidste år i oktober oplevede vi, at nu var tiden moden til at skride til værks. Og omkring 60 kirker blev indbudt på begge sider af ødemarken. Der er magt i de foldede hænder. Derfor er vi her i dag, sagde Moberg. ’Grænseløs bøn’ har ikke kun fået pressedækning i Sverige og Norge, men også i Danmark.

Bøn om Guds nåde

Moberg har i længere tid arbejdet med spørgsmålet, om han selv fuldt ud har forstået bønnens magt og muligheder.

– Jeg føler mig meget ydmyg overfor dette store og afgørende spørgsmål. Og jeg må erkende, at jeg ikke har fattet dette helt endnu. Så, ”Herre, åbn mine øjne, så jeg ser og forstår bønnens muligheder og bønnens magt”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jantelovens forbandelse

Han citerede Jesus, som sagde: ”Gud har givet mig al magt i Himlen og på jorden. Gå derfor ud…”
– Kan bøn da påvirke vækkelsesspørgsmålet? Kan bøn påvirke samfundet i et helt land?
Ja, mine venner, og det er derfor, vi er samlet her i dag, fortsatte han og fik et samstemmigt ”Ja” tilbage fra de fremmødte.

– Vi står overfor mægtige udfordringer. Al vækkelse er begyndt med bøn. Og Gud har altid benyttet helt enkle og almindelige mennesker til at skabe forandringer. Bondedrenge, gedehyrder, helt almindelige kvinder og mænd.

Han henviste til, at profeten Amos blev hentet ud af fåreflokken for at blive brugt af Gud. At den uperfekte Elias ”var et menneske af samme natur som os.” Og at han bad en bøn, hvorefter det ikke regnede i tre og et halvt år. Da Elias derefter bad igen, åbnede himlens sluser sig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Du duer, min ven, hvis du tror på Jesus. Ret ryggen – du tjener en almægtig Gud, pointerede pastoren. Og tilføjede, at janteloven er en ren forbandelse.

Hvem har magten?

Den virkelige stormagt er bønnens magt, blev det understreget. Ikke Putin eller Trump.
– Når der var krise i landet, står der i Bibelen, da omvendte folket sig, og de råbte til Herren i bøn.
– Den magt, som vakte Jesus op fra de døde, denne samme magt er virksom i os, som tror, siger Bibelen.

– Jeg ved, at der sidder profeter i vore menigheder. Vi må opmuntre folk til at træde ind i tjenesten. Bøn er ikke en plage, men en enorm mulighed. Der er intet, som kan stoppe os nu, proklamerede initiativtager Roland Moberg.

At lukke Jesus ind

Et tocifret antal præster og andre kirkeledere fra både Norge og Sverige medvirkede med både appel og bøn, både for familier, kristne ledere og samfundet. Hovedtaler Runo Lilleasen påpegede helt enkelt, at bøn er at lukke Jesus ind i sit liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mathilda Röjdemos klaverspil gjorde Helligåndens nærvær mærkbar for forsamlingen, mens mødeleder Per Hellgren lodsede stormødet godt i havn.

På knæ for vækkelse i to år