Klimakrise og bibelske forudsigelser

Hvad enten klimakrisen er menneskeskabt eller ej, så passer mange af de tegn, vi nu ser, med hvad Jesus forudsagde ville ske, før hans genkomst. Bibelen forudsiger faktisk, at fænomener som tsunamier og ubalance i naturen vil ske som ’fødselsveer’, før Jesus kommer igen.

Af ansvh. redaktør Henri Nissen

Mens man ofte tidligere har hånet kristne for at tale om verdens undergang, er det i dag verdslige debattører, der snakker mest om dette emne – mens kristne næsten er holdt op med at tale om dette ubehagelige, men vigtige emne.

Klimakrisen er blevet en politisk sag. Verdens politikere slår sig op på at vil ”redde kloden” – fx gennem Paris-aftalen om nedsættelse af CO2.

Når en sag bliver politisk, mister man ofte nuancerne.

Fx taler man om, at gennemsnittemperaturen er steget gennem de sidste ca. 150 år. Da dette falder sammen med industrialismen, mener mange, det er bevis for, at temperaturstigningen er menneskeskabt.

Det kunne også se sådan ud – for udledningen af gasser fra industri og forbrug får de ultraviolette stråler fra universet til at passere atmosfæren, så jorden opvarmes som i et drivhus.

Mere kompliceret

Men der kan også være andre kosmiske årsager.

Og temperaturkurven viser også koldere perioder. Faktisk var der i slutningen af 1800-tallet frygt for, at vi var på vej ind i en ny istid, som ville udslette alt liv.

Man skal altså være forsigtig med at tage et enkelt års varmerekorder – eller det modsatte sidste år – som bevis for grundlæggende klimaændringer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Dr. Steven Gollmer viser med denne kurve med udsving fra normalen, at der også har været perioder med koldere klima fra 1880-2015. Generelt er temperaturen dog steget ca. 1 grad, og blot en lille stigning kan skabe store forandringer.
Vi har et problem

På den anden side kan vi ikke afvise, at der er mange markante tegn på ændringer – som tørke, oversvømmelser, jordskælv og flodbølger.

Dette rammer ofte udsatte befolkninger i de fattige lande, men det vil også ramme os i det flade Danmark, hvis havets vandsstand stiger på grund af smeltet is. Og vi har denne sommer set, at landbruget i Danmark også kan blive alvorligt ramt af stigende temperatur.

Men der er bestemt heller ingen modsætning i at være kristen og passe godt på naturen.
Tværtimod.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi er forvaltere

Det er en grundlæggende bibelsk og kristen tanke, at vi er forvaltere af jorden. I verdens største politiske bevægelse, som faktisk er den kristen-demokratiske, lægges der netop vægt på, at mennesket skal være ansvarlige forvaltere af skaberværket.

Da Kristeligt Folkeparti opstod i 1973 – og senere blev til Kristendemokraterne – var forvalterskabs-tanken et af de tre hovedelementer, som partiet byggede sin miljøpolitik på.

De to andre piller var næstekærlighed og de kristne normer (som vi især ser i de 10 bud og i Jesu forkyndelse).

Så lad os endelig gøre, hvad vi kan for at forvalte ressourcerne forsvarligt. Ofte retter vi skytset imod USA og de fæle kapitalister, men det kommunistiske Kina er værre, og Danmark er heller ikke bedre. Vi forbruger tre jordkloder om året. Og det hjælper ikke så meget at snakke om, hvad andre burde gøre. Lever vi selv ansvarligt?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Som det gik i Noas dage, …skal det gå ved Menneskesønnens komme. Dengang fortsatte de med deres fester og bryllupper,lige til Noa gik ind i arken. Folk forstod ikke, hvad der ventede dem. Sådan bliver det ved mit komme. Jesus i Mattæus 24,37-43
Siger Bibelen noget?

En læser, som er ny kristen, spurgte, om ikke Bibelen siger noget om klimakrisen og de forandringer, der sker i verden. Og det gør Bibelen faktisk.

Ikke en uendelig jord

1. For det første fortæller Bibelen os, at verdenshistorien ikke er uendelig. Der var en begyndelse – Skabelsen – og der vil også komme en afslutning på vores tidsalder.

I Åbenbaringen kap. 21 ser Johannes ”en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt.”

Også Peter skriver i sit 2. brev kap. 3 vers 13 ”Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.”

Regnbuens løfte

2. For det andet har vi et løfte i beretningen om Noas Ark.
Her lover Gud med regnbuen som tegn, at Gud aldrig vil udrydde alle mennesker igen.
Han lover også, at der vil være årstider, dvs. en vis balance i naturen indtil afslutningen. (1. Mos. kap. 9)
Kloden og alle mennesker vil altså ikke blive udslettet, som mange frygter.

En dommedag

3. For det tredje taler Bibelens forfattere om dommedag.
Mennesket vil gøre stadig mere oprør imod Gud – og der fremstår til sidst både en Antikrist og en falsk profet, før Gud griber ind og dømmer.

I Åbenbaringen 16 tales om Guds 7 vredes-skåle, og det er bl.a. noget, der kunne ligne bylder (allergier?), at fiskene dør, urent vand, solskoldning, mørke, dæmonisk aktivitet som ender i at næsten alle vender sig imod Israel, og enorme naturkatastrofer med jordskælv, kæmpehagl og øer, der helt forsvinder. (Åb. 16)

Men de troende bortrykkes og bliver ikke ramt af dommen. Hvis det nu kun var Johannes, der talte om dommedag, så kunne man (som fx Møllehave) fristes til at se bort fra Åbenbaringsbogen.

Men Jesus taler også om dommedag (Lukas 21 – se teksten) og om bortrykkelsen af de troende (Matt 24,37-43).

Hvis man benægter dommedag, benægter man Jesu ord. Selv om det giver verdslig anerkendelse, er det en meget kortsigtet beslutning.

Forudsigelser

4. For det fjerde forudsiger Paulus i 2. Tim. 3, 1-5, hvordan det bliver i de sidste tider – og det passer på vores tid.

”For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud; i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft.”

Dette vil ske

5. For det femte forudsiger Jesus (bl.a. i teksten her på siden fra Lukas 21), at der ske en række begivenheder før hans genkomst.

Jesus forudsiger:
a. Varsler i sol, måne og stjerner – vi har netop i 2015 haft fire såkaldte blodmåner og to solformørkelser på stribe.
b. Folk bliver grebet af angst og vil være rådvilde – ja, det ser vi i dag, når man vil redde kloden.
c. Der vil være mægtige bølger – vi har allerede set mægtige tsunamier (2001) og endnu større forudsiges, som endda kan udslette New York.
d. Brændingens brusen – måske stigende vandstand i verdenshavene pga. smeltet is og oversvømmelser af bl.a. Holland og Vestjylland.
e. Himlens kræfter vil komme ud af balance – det ser vi jo netop nu på mange måder.

Men så kommer Jesus

”Da vil de se Menneskesønnen komme til syne i en sky med kraft og megen herlighed.” – Alle disse begivendheder – som vi nu faktisk oplever – er altså tegn på, at Jesus meget snart kommer igen.
Og derfor opmuntrer han os midt i vores klima-kaos:

”Når alt det her begynder at ske, så ret ryggen og løft hovedet, for befrielsens time nærmer sig.”

Jesus siger vel at mærke ikke, at vi bare skal være ligeglade. Tværtimod advarer han os både imod at blive opslugt af fester og bekymringer. (Altså både det ubekymrede og det overbekymrede.)

For det vigtigste er at løfte blikket – at kigge opad – fokusere på Jesus og tro på ham og hans ord i enhver krise.
Så er du parat.

________________________________________________________________________________

Lukas-evangeliet 21,25-36

Tegnene på, at Jesus snart kommer igen

Jesus sagde:
25 Der vil komme varsler på himmelhvælvingen, både ved solen, månen og stjernerne, og i hele verden vil folkeslagene blive grebet af angst og stå rådvilde på grund af mægtige bølger og den brusende brænding.
26 Folk vil besvime af rædsel, når de ser, hvad der er ved at ske med jorden, for himlens kræfter vil komme ud af balance.
27 Da vil de se Menneskesønnen komme til syne i en sky med kraft og megen herlighed. 28 Når alt det her begynder at ske, så ret ryggen og løft hovedet, for befrielsens time nærmer sig.«

Tegnene på, at Jesus kommer igen
29 Jesus fortsatte med følgende billede: »Se på figentræet og alle de andre træer. 30 Når I ser træerne springe ud, ved I, at sommeren er på vej. 31 På samme måde kan I også vide, at Guds rige er nær, når alt det, jeg her har beskrevet, begynder at ske. 32 Det siger jeg jer: Mit udvalgte folk skal ikke forgå, selv om alt det her vil ske. 33 Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Vær altid parat
34 Pas på, at I ikke bliver opslugt af fester, drikkeri og dagliglivets bekymringer, så det kommer fuldstændig bag på jer, når det endelig sker. 35 Det vil komme til at berøre alle mennesker på hele jorden. 36 Vær altid på vagt og bed om, at I ikke bliver løbet over ende af alt det, der skal ske, men at I kan stå frem foran Menneskesønnen med frimodighed.«

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk