LM holder bedeuge

Luthersk Missions ledelse opfordrer til at have særligt fokus på bøn i uge 35. Et bogmærke med tre overordnede emner bliver nu sendt ud til alle fællesskaber i LM.

Emnerne er: Fornyet Jesusglæde, Nye fællesskaber nye steder og Nye missionærer til international mission.

”Bønnen for menneskers frelse åbner sindet for andres åndelige tilstand – og for behovet for mission i udlandet eller i Danmark,” siger LM’s generalsekretær, Søren Skovgaard Sørensen.

Bedekortene bliver sendt ud til alle LMs kredse, frimenigheder og ungdomsafdelinger til særlig brug i uge 35, fra den 26. august til 2. september.

I denne uge opfordres alle LMs fællesskaber til at gøre bøn til en særlig del af programmet. Enten som en del af mødet eller gudstjenesten eller som særlige bedearrangementer.

”Bønnen for menneskers frelse åbner vores sind for andres åndelige tilstand. Og det er herudaf, missionens sag vokser sig større,” understreger generalsekretæren.