MF i Aarhus bliver en forening

Retten til skattefradrag var afgørende for beslutningen.

På repræsentantskabsmødet den 22. september blev det besluttet, at Menighedsfakultetet skal omdannes til forening og dermed får en mere demokratisk struktur.

Med den nye beslutning kan flere få medindflydelse på, hvem der skal lede MF fremover. Menighedsfakultetet ophører altså med at have selvsupplerende ledelse og åbner op for mere direkte medindflydelse fra baglandet.

Beslutningen er taget for at kunne bevare skattefradragsretten under de nye skatteregler og indebar en vedtægtsændring, som skulle vedtages på to uafhængige repræsentantskabsmøder, hvilket skete på repræsentantskabsmødet i 2017 og altså nu i 2018.

Medlemsmøde om foråret

Omdannelsen til forening blev enstemmigt vedtaget. Fremover skal der holdes et årligt medlemsmøde i foråret, hvor fakultetslederen vil aflægge en årsrapport. Her skal der også holdes valg til repræsentantskabet, som er Menighedsfakultetets øverste ledelse.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde i september vil repræsentantskabsmedlemmerne blandt andet vælge medlemmerne til MFs bestyrelse.

I det daglige arbejde er fakultetslederen overordnet leder for hele Menighedsfakultetet, mens den akademiske leder er særlig ansvarlig for uddannelse og forskning. Begge ledere er ansvarlige over for bestyrelsen, som igen er ansvarlig over for repræsentantskabet.

Alle, der kan gå ind for MFs grundlag og formål, og som betaler det årlige kontingent på 100 kr., kan blive medlemmer.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: