Sveriges kirker i fællesbøn for de politiske forhandlinger

Generalsekretær i Sveriges Kristne Råd, Karin Wiborn, var på nyhederne i SVT1 med den tværkirkelige bøn for Sverige.

Sveriges Kristne Råd har formuleret en bøn, som nu har lydt i flere svenske nyhedsudsendelser.

”Velsignet er du, Gud vor Fader, som beskytter dit skaberværk og forbarmer dig over alt levende.
Vi takker dig for Jesus Kristus, din Søn, i hvem din vilje for ethvert menneske er blevet synlig. Gennem ham vækker du vor længsel efter dig og kalder os til opbrud som pilgrimme på vej gennem livet. Sammen med hele din kirke strækker vi os mod dig i bøn.
Gud, send din Ånd over vort land. Vi beder om visdom og vejledning for alle, som har ansvar i samfundet – folkevalgte, regering og rigsdag og alle, som bor her. Vi beder om et frimodigt lederskab, som stræber efter det fælles bedste, uanset egne interesser. Vi beder om et politisk klima præget af dialog og respekt, om et samfund, som værner alle menneskers værdi og værdighed.
Fyld os med din Hellige Ånd, som du har sendt for at forvandle os, så vi kan vidne om dig med og uden ord. Opliv bønnens lue i vore forsamlinger. Lad os kende din Ånds ledelse. I Jesu navn.
Amen.”

Sveriges Kristna Råd (SKR) er en paraply­organisation for en række svenske kirkesamfund. Bønnen for svensk politik blev underskrevet af blandt andet Frelsens Hær, Pinsebevægelsen, Stockholms katolske Stift, Den Syrisk-ortodokse og Den Koptiske kirke, Svenska Kyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Adventistsamfundet og Equmeniakyrkan.