Kina vil tvinge kirker til at synge kommunist-sange

De nye forfølgelser minder om dem under kulturrevolutionen, siger iagttager.

Kinas regering kræver, at kirkerne ændrer budskabet, så det bliver mere ”kinesisk”. Det gamle Testamente skal omskrives og forsynes med tanker af Buddha og Konfutse, og Ny Testamente skal tilføjes socialistiske kommentarer. Arkivfoto.

Myndighedernes har fjernet 4-6000 kors fra de registrerede kirkers bygninger. Kors inde i bygningerne skal nu flankeres af fotos af Formand Mao og Formand Xi.

Det fortalte China Aids grundlægger, pastor Bob Fu, under en høring i Kongressen i Washington D.C. den 27. september.

Netop nu er Kinas regering i gang med at supervisere en femårsplan for at gøre kristendommen mere socialistisk. Man vil blandt andet ”omskrive” Bibelen, fortalte Bob Fu.

Pastor Fu, som tidligere har været leder af en husmenighed i Kina, immigrerede til USA i 1997. Her grundlagde han NGO’en China Aid, som følger udviklingen i menneskerettigheder og trosfrihed i Kina. Under høringen fremlagde Bob Fu mange detaljer i den plan, som mange registrerede kirker i Kina nu skal efterleve for at ”Sinicize” (kineficere) kristendommen i landet.

Det værste siden Mao

Myndighedernes har de seneste år jævnet mange husmenigheder med jorden, og tusinder af kors er blevet fjernet fra kirker over hele landet.

”Religionsfriheden i Kina har nået det værste niveau, som man ikke har set det siden begyndelsen af Kulturrevolutionen under Formand Mao i 1960’erne,” sagde Fu under mødet med en udenrigskomite i Kongressen.

Det centrale i Kinas nye religionspolitik er, at man aktivt ønsker at guide religion til at ”tilpasse sig et socialistisk samfund”.

I et skriftligt indlæg forklarer Fu, at under de nye regulativer må religiøse mødesteder ”acceptere rådgivning, supervision og inspektion fra de relevante lokale myndighedskontorer” med hensyn til personale, økonomi, sikkerhed, brandsikkerhed, sundhed, forebyggelse osv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Pastor Bob Fu fra ChinaAid fortalte under en høring i Kongressen i Washington D.C. om øget undertrykkelse af kristne i Kina.
Godkender femårsplan

Pastor Fu fortalte, at både kirkerne i Three Self Patriotic Movement (TSPM) og Chinese Christian Council (Kinas statssanktionerede protestantiske kirker) har udviklet en femårsplan, som skal hjælpe kirkerne med at efterleve de nye regulativer mht. ”kineficering af kristendommen”.

Ifølge Fu holdt både CCC og TSPN et seminar om femårsplanerne i juli sidste år. På et møde i marts i år vedtog man den endelige udformning, som indebærer en ”kultivering og implementering af socialistiske kerneværdier”. Planen og dens udførelse skal superviseres af det nationale religionskontor, og ”TSPM og CCCs præsteseminarier og kirker i enhver provins, autonom region og kommune vil samarbejde med den”.

Omskriver Bibelen

Kineficeringen af kristendommen skal blandt andet gennemføres ved at ”genoversætte Det gamle Testamente”. Samtidig skal Ny Testamente forsynes med nye kommentarer for at få socialistiske ideer og kinesisk kultur til at fremstå som mere ”guddommelige”, siger Bob Fu.
– ’Kineficeringen’ betyder, at man ændrer ’kristendommen i Kina’ til ’kinesisk kristendom’, forklarer Bob Fu.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I planen understreges det, at ”hjertet og sjælen i kineficeringen af kristendommen er at kineficere den kristne teologi”. Det fremgår tydeligt, at man vil gen-oversætte Bibelen og omskrive bibelkommentarer, forklarer Bob Fu.

Buddhistisk GT

Ifølge den seneste handlingsplan skal Det gamle Testamente udgives i resumé-form forsynet med buddhistiske tekster og Konfutses lære.

”I hovedtræk skal den nye bibel ikke have et vestligt, men derimod et kinesisk udseende og reflektere kinesisk etik fra konfucianismen og soicalismen,” forklarede Bob Fu til The Christian Post efter høringen.

I Femårsplanen foreslås det, at man inkorporerer kinesiske elementer i kirkernes gudstjenester, både når det gælder salmer og sange, præstedragter og arkitekturen i kirkebygningerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det indbefatter, at man vil revidere og udgive sange med kinesiske træk og fremme kineficeringen af lovsangen. Man skal bruge de særlige kinesiske kunstformer inden for maleteknik, kalligrafi, inskription og papirklip til at udtrykke den kristne tro. Samtidig opfordres kirkerne til at sikre, at bygningernes stil bliver tilpasset lokal kinesisk arkitektonisk stil.

Lovsange til partiet

Mellem 4.000 og 6.000 statsregistrerede kirker har fået fjernet deres kors. Inde i kirkerne skal korsene flankeres af billeder af Mao og Xi Jinpeng.

”I starten af hver gudstjeneste skal kirkens kor synge et par kommunistiske revolutionssange, som priser kommunistpartiet. Først derefter kan de synge kristne lovsange, forklarer Fu.

Der har også været rapporter om statsembedsmænd, som er gået fra dør til dør for at få kristne til at underskrive et dokument, hvor de frasiger sig deres tro.

”For første gang siden Kulturrevolutionen gennemfører kommunistpartiet nu en politik om, at troende kinesere skal frasige sig deres tro. Vi kan dokumentere, at [regeringsembedsmænd] går fra dør til dør for af tvinge troende til at underskrive formularer om, at de er blevet vildledt af evangelister til at tro på kristendommen.Nu, efter et par ugers selvransagelse og politiske studier, har de erkendt, at de har taget fejl. Det er aldrig sket før,” siger Bob Fu.

I nogle provinser har børn ligefrem fået forbud mod at gå i kirke.

Ledere skal godkendes igen

Ifølge Bob Fu er der planer om at lukke omkring to tredjedele af de statsregistrerede kirker i Kina i et forsøg på at samle dem. Regeringsfolk har også opfordret 20.000 husmenigheder til at lukke og i stedet tilslutte sig de statsregistrerede kirker.

Selv om lederne i de registrerede kirker allerede er godkendt, kræves det nu, at de endnu engang skal godkendes, så regeringen kan sikre, at kirkelederne er mere loyale mod partiet end mod Gud, forklarer Fu.

– Det første kriterium er et offentligt løfte om at ville følge partiet. Også på kirkedørene skal man have tekster som ”Lyt til partiets ord. Følg partiets vej”.

Hvordan kan man have en uafhængig tro? Som kristne har vi lært at adlyde Herren. Nu vil kommunistpartiet gøre sig til herre over kirken, vurderer Fu.

Kirke ændrer teologi

Bob Fu fortalte CP om en tidligere formand for TSPM, som har udtalt, at deres tidligere lære om ”retfærdiggørelse ved tro på Jesus Kristus” var for snæver.

”Han er nu fortaler for retfærdiggørelse gennem kærlighed ved at gøre gode gerninger. Han mente, at Gud er meget inkluderende, så de kommunistiske parti-helte, han omtalte, gør så mange gode gerninger, at Gud bør give dem adgang til himlen. Det er en slags universalisme, forklarer Bob Fu.

Kristne siger fra

I september underskrev flere hundrede kristne ledere en udtalelse om, at de fordømmer de nye regulativer og vil forkynde Kristus som kirkens Herre uanset konsekvenserne.

”For evangeliets sag er vi klar til at bære alle tab – selv tab af vores frihed og vores liv,” hedder det i udtalelsen.

Efter Bob Fus redegørelse har lobbyister bedt USAs regering stemple Kina som et land, der vækker særlig bekymring. Det er en betegnelse, som åbner mulighed for nye sanktioner.

Allerede i juli udsendte USAs udenrigsministerium en formel fordømmelse af Kina på grund af krænkelser af religionsfriheden, men kun tre andre lande underskrev denne erklæring.