Indre Missions formand ansættes på fuld tid

IMs formand, Hans-Ole Bækgaard, ser frem til at udbygge sine kontakter til kirkefolk, politikere og samfundsdebattører.

Pr. 1. februar 2019 er Hans-Ole Bækgaard fuldtidsansat og lønnet som arbejdende formand for hovedbestyrelsen. Det er første gang, Indre Mission har en formand, der også er ansat til opgaven.

Med en lønnet formand vil hovedbestyrelsen styrke dialogen med vennerne og synligheden i den offentlige debat. Især emner som bibelske værdier og det kristne menneskesyn skal italesættes tydeligere.

Næstformand Metha Sørensen understreger, at ansættelsen ikke er en permanent ordning, men foreløbig gælder i fem år. Hovedbestyrelsen ønsker at styrke bevægelsens teologiske profil ved at give formanden mere tid til forkyndelse og undervisning.

”Hans-Ole Bækgaard vil ikke indgå i den daglige ledelse, men bliver med ansættelsen frikøbt til de opgaver, han i forvejen varetager. Vi opskalerer så at sige formandsposten,” forklarer generalsekretær Jens Medom Madsen, der i forvejen arbejder tæt sammen med formanden.