Hvorfor insisteres der på, at evolutionsteorien er sand?

– I disse år mobiliserer den akademiske elite sig til kampen for fastholdelse af evolutionsteorien som den eneste acceptable videnskabelige forklaring på livets oprindelse, mener Pultz.
Spørgsmål:

Hvad er det for folk, som har et stærk ønske om at fastholde troen på evolution, og hvad er grundlaget for deres insisteren på, at evolutionsteorien nødvendigvis må være sand?

Spørgsmålet udspringer af sagen om sognepræst Mads Jakobsen, som blev irettesat af sin biskop for i sit sogneblad at forholde sig kritisk til evolution.

Svar:

Da jeg for ca. 10 år siden erkendte, at hvad jeg igennem skole og medier havde lært om livets oprindelse, var fuldstændig forkert, engagerede jeg mig i intelligent design-bevægelsen for at give andre muligheden for at komme til samme erkendelse.

I min uendelige naivitet troede jeg, at alt, hvad det handlede om, var oplysning. Jeg var fuldstændig overbevist om, at det alene var et spørgsmål om manglende information, der fastholdt folk i troen på evolutionsteorien.

Efter 10 års arbejde i ID-bevægelsen er jeg imidlertid blevet klogere: det handler desværre ikke bare om at oplyse mennesker om de enorme mængder af evidens imod teorien – der står meget andet på spil.

Modvillighed til at ændre standpunkt

En alvorlig forhindring hedder ”confirmation bias”, som vi ikke har noget godt ord for på dansk, men som betyder, at man er meget modvillig med hensyn til at ændre standpunkt i forhold til, hvad man oprindeligt har lært.

Confirmation bias betyder, at man foretrækker at blive bekræftet i, at det, man allerede én gang har lært, er sandt. Nogle mennesker finder tilfredshed i at blive udfordret på deres holdninger og deres viden og har ikke problemer med at skifte standpunkt, når de bliver præsenteret for stærke beviser imod deres oprindelige standpunkt.

Det er imidlertid langsomt gået op for mig, at det er de færreste mennesker, der fungerer på den måde, og det er derfor den første store forhindring, at folk generelt er modvillige, når det kommer til at skifte standpunkt, uanset hvor megen god information, de præsenteres for.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Så confirmation bias, altså partiskhed, er en af de store forhindringer, der skal overvindes, hvis man skal gøre sig håb om at ændre folks syn på en sag.

Det største problem er åndeligt

Det største problem, når det handler om at ændre folks syn på evolution, ligger nok på det rent åndelige plan. Hvis evolutionsteorien er forkert, har det voldsomme filosofiske og religiøse implikationer – implikationer, som mange, til min overraskelse, finder overordentlig ubehagelige.

Hvis evolutionsteorien er forkert, og intelligent design er sand, betyder det, at livet er skabt, og at skulle erkende det er for mange mennesker åbenbart en træls kamel at skulle sluge.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Troen på evolutionsteorien påvirker nødvendigvis ens måde at leve på, og en forkastelse af teorien vil for mange være ensbetydende med, at man må tage sit nuværende verdensbillede op til revision.

Hele ens værdigrundlag og menneskesyn bliver rokket, hvis man må erkende, at der står en skaber bag livet i stedet for blinde, udirigerede processer, som evolutionsteorien hævder.

De filosofiske implikationer ved at forkaste evolutionsteorien er derfor nok den største forhindring, der eksisterer, for at vi kan opnå et paradigmeskift.

– Jeg ser det ikke som min opgave at gøre folk kristne, men primært at kæmpe imod videnskabelig uredelighed og forhindre, at folk bliver ofre for en fejlagtig videnskabelig teori, som uheldigvis også har store filosofiske, religiøse og moralske implikationer, skriver Pultz.
Overraskende modstand

Grundet min egen vandring (fra evolutionstroende agnostiker via ID til skabelsestroende kristen) har jeg valgt at fokusere på at få så meget ID-information spredt til så mange som muligt. Jeg ser det ikke som min opgave at gøre folk kristne, men primært at kæmpe imod videnskabelig uredelighed og forhindre, at folk bliver ofre for en fejlagtig videnskabelig teori, som uheldigvis også har store filosofiske, religiøse og moralske implikationer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mit mål er at stille information til rådighed, som belyser evolutionsteoriens mange fejl, samt at oplyse om de soleklare beviser for intelligent design, der findes i de videnskabelige data fra biologien og fysikken.

Jeg har flere gange villet opgive kampen for ID-sagen, primært fordi jeg har mødt en omfattende ligegyldighed overfor emnet i kristne kredse. Jeg var forberedt på at møde modstand fra især ateister, men har erfaret, at både helt almindelige folkekirkekristne og, i den anden ende af spektret, bibelske ungjordskreationister yder modstand mod ID. I visse kreationistiske kredse anser man ID for suspekt, fordi den ikke er religiøst motiveret, men foretrækker at holde bibel og videnskab adskilt.

Magtkampe og Folkekirkens rolle

I arbejdet for intelligent design-sagen er modstand fra den siddende akademiske elite dog det største problem. Den akademiske elites modstand mod intelligent design handler især om magt.

Paradigmeskift indenfor videnskab har altid været svære, simpelthen fordi magt indenfor akademia bygger på viden.

Hvis et helt vidensområde viser sig at være forkert, vil det rokke elitens båd, og alle de, hvis magt bygger på denne falske viden, vil risikere at falde overbord.

I disse år mobiliserer den akademiske elite sig til kampen for fastholdelse af evolutionsteorien som den eneste acceptable videnskabelige forklaring på livets oprindelse. Jeg har indtil videre talt tre akademikere, som tilbyder foredrag om evolutionsteoriens fortræffelighed og om faren ved intelligent design-hypotesen.

Biolog fra Naturhistorisk Museum Jan G. Larsen, lektor ved Syddansk Universitet Hans Henrik Hjermitslev og overlæge i klinisk genetik Peter K.A. Jensen er nogle af de akademikere, som promoverer evolution og samtidig bekæmper intelligent design. Min forbavselse går ikke så meget på at se modstand fra disse folk, men mere på det faktum, at folkekirken villigt lægger hus til deres foredrag.

I Randers (som jeg bor i nærheden af) har således både Sct. Clemens Kirke og Kristrup Kirke stillet lokaler til rådighed for evolutionsforedrag med Jan G. Larsen og Peter K.A. Jensen. Biolog Jan G. Larsens foredrag, som jeg selv har overværet på mit lokale bibliotek, kan med rette betegnes som decideret ateistisk apologetik, og det kan undre mig, at folkekirken understøtter den slags foredrag.

Lektor Hans Henrik Hjermitslev finder man sågar på internetsiden sognaften.dk. Det vil sige, at man her i et folkekirkeligt forum tilbyder et foredrag, som skal drage troen på skabelse i tvivl – ja, jeg gætter på, at det forbavser dig ligeså meget, som det forbavsede mig.

Skovsnegle og accept

Og apropos folkekirken, så finder vi i Danmark også en udbredt modstand mod intelligent design blandt teologer. Især hos den teologiske elite på universiteterne ser man det tilsyneladende som en vigtig opgave at medvirke til at fastholde troen på evolution – sagen med Sønderborg-præsten og biskop Marianne Christiansen er et godt eksempel på dette (se evt. min seneste artikel på den amerikanske ID-hjemmeside Uncommondescent.com ”Something Is Rotten In The State Of Denmark”).

For den teologiske elite, som jo har base i universitetsmiljøet, handler det om at blive accepteret i akademia og undgå at blive latterliggjort som småtbegavede, ignoranter og kristne fundamentalister.

Man skal ikke undervurdere behovet for accept som motivation for højt og tydeligt at bekende sig til neodarwinismen. Jeg tænker på den danske film Zappa, hvor Sten forlanger, at Mulle skal spise en skovsnegl for at få lov til at være med i hulen – evolutionsteorien er den skovsnegl, man som intellektuel er tvunget til at æde, hvis man vil gøre sig forhåbning om at være med i den fornemme akademiske hule.