KD: Kvinders livmor skal ikke kunne bruges som rugemaskine

Stig Grenov er formand for Kristendemokraterne.

KD fastholder deres modstand mod at gøre rugemødre lovligt i Danmark. Kvinders krop skal ikke gøres til genstand for ydelser mod betaling, mener de.

– At leje en piges livmoder gør hende til en rugemaskine. Her savner jeg en reaktion fra Minister for Udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V). Hun har flere gange italesat vigtigheden af at styrke kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, der grundlæggende handler om kvinders ret til at bestemme over egen krop.

– Men når kvinder udruger et barn for penge, er det en udvidet form for prostitution, der overvejende vil ramme fattige kvinder i ulandene. Det er ikke alene etisk forkert. De juridiske problemer vil tårne sig op i kølvandet, siger Kristendemokraternes formand.

Kvindernes rettigheder

KD peger på, at kvindernes rettigheder er mangelfulde. For hvad nu, hvis der under de ni måneders graviditet opstår følelsesmæssige bindinger hos rugemoren, kan hun så beholde barnet uden at betale pengene tilbage?

Eller hvis rugemoren forfalder til misbrug undervejs i graviditeten, kan den der betaler så kræve pengene retur pga. forringet produkt/barn? Skal der være mulighed for sagsanlæg for brudt kontrakt? Hvem har forældremyndigheden, hvis barnet fødes for tidligt eller bliver hjerneskadet, og ingen vil kendes ved det?

– Er det ordregiveren, rugemoren, den danske stat eller rugemorens hjemland, der i så tilfælde træder til? spørger Stig Grenov, som mener, at børn bliver til et produkt, der skal tilfredsstille de voksnes behov.

– Der bliver sat kroner og ører på barnets værdi. Og i de tilfælde, hvor ægdonoren ikke er kendt, bliver end ikke barnets behov for at kende sit biologiske ophav imødekommet, siger han og peger på KD’s løsning:

– KD anerkender det menneskelige behov for at videregive livet til næste generation. Vi vil komme barnløse par i møde ved fx at gøre adoptioner lettere og sidestille dem økonomisk med kunstig insemination. Men det er helt afgørende, at den basale moderfølelse respekteres – også politisk. Derfor skal vi i Danmark ikke give muligheder for bindende rugemoder-aftaler, således som de kendes forskellige steder i udlandet, slår han fast.


Artiklen fortsætter efter annoncen: