Er der forskel på KD og De Radikale?

Isabella Arendt fik sin debut som partileder på TV 2 i sidste uge (billedet). Siden har hun deltaget i mange udsendelser og besvaret spørgsmål fra vælgerne efter et DR-program med Kåre Quist som studievært.

Mandag den 13. maj var Isabella Arendt i DRs studie som fungerende formand for KristenDemokraterne. Her stillede studievært Kåre Quist en række spørgsmål, der afslører fordomme om partiet. Bagefter svarede den nye formand på vælgernes spørgsmål. DR.dk bringer spørgsmålene og svarene, hvoraf nogle overrasker.

Kristne værdier i borgerlig politik

En vælger spørger: ”Hvorfor støtter I en borgerlig regering, når man kan argumentere for, at socialistiske partier fører en politik baseret på kristne værdier som næstekærlighed og hjælp til trængte?”

Hertil svarer Isabella Arendt: ”Fordi vi generelt gerne vil have mindre statslig styring. Fx vil vi gerne at folkeskolerne bliver selvstyrende og at bundskatten hæves. Er der så sager som fx kontanthjælpsloft, som vi kan få de røde med på, så gør vi selvfølgelig gerne det.”

En anden vælger spørger: ”Hvilket borgerligt parti har kristendemokratiet ifølge dig mest tilfælles med?

Her svarer Isabella Arendt: ”Godt spørgsmål. Måske Konservative på Connie Hedegaards tid. Det klassiske højskolevenstre er også et godt bud.”

Regionerne

En anden spørger: ”Regionerne skal nedlægges og demokratiet begrænses. Hvad mener KD?”

Her lyder svaret: ”Det modsatte 🙂 Regionerne skal bevares og demokratiet styrkes. Magten skal ligge så tæt på borgerne som overhovedet muligt. Det får vi den bedste sundhed ud af.”

Homo-vielser i kirken

– Støtter KD at folk med samme køn kan blive gift i Folkekirken?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hertil svarer Isabella Arendt: ”Vi mener ikke, at politikere skal blande sig i, hvad folkekirken som trossamfund beslutter. Så det har jeg ikke en holdning til.”

Også et spørgsmål om det skal være tilladt for mandlige præster at nægte håndtryk til kvindelige kolleger blev besvaret på lignende måde: ” Det synes jeg, folkekirken selv skal tage stilling til. Som politiker skal jeg ikke blande mig i kirkens indre anliggender.”

Ligner KD ikke De Radikale?

”Hej, syntes KD er meget lig det radikale venstre. Hvad vil du sige er forskellen på de 2 partier?” spørger en vælger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Isabella Arendt svarer: ”For det første støtter vi hver sin statsminister, hvis jeg har forstået Morten rigtigt. Ellers ligner vi på mange måder hinanden. Dog er der fx forskel på, at vi vil afskaffe heldagsskolen, det mener jeg ikke, de vil. Vi er begge midterpartier, så det er naturligt, at vi ligger tæt på hinanden.”

Abortpolitik

Under interviewet med Kåre Quist erklærede Isabella Arendt, at hun ikke – som hun gjorde det for fire år siden – er imod fri abort. Også i et svar til en vælger udtrykker hun den holdning, at kvinder skal have rådgivning, så de ”kan træffe et oplyst valg, de ikke vil fortryde”.