Ånden viser os en helt ny verden

I pinsen fejrer vi Helligåndens komme. Hvordan virker Han i os i dag?

Ved Ånden erfarer vi Gud. Vi lærer ham at kende. Den, der er holdt op med at søge – at stille spørgsmål – at længes efter at forstå – begrænser Åndens virke i sit liv.

Jesus kom for at vise os, hvem Faderen er, og dermed hvordan hans rige er. Derfor er det, han siger, voldsomt provokerende. Han taler om et andet rige, Guds rige, og derfor bryder det hele tiden med denne verdens tankegang.

At holde fast ved Jesu ord er, at give det, han siger, lov til at forvandle vores måde at forstå livet og den verden vi lever i. Derfor er Guds rige for ”de fattige i ånden”, altså dem som ved, at de ikke forstår ret meget, men længes efter at forstå mere – som længes efter sandheden.

Ved Ånden erfarer vi Gud

Ånden vil gå ind i den længsel – og undervise os, så vi forstår mere og mere af hvordan Gud er. Det er ikke en teoretisk undervisning. Ved Ånden erfarer vi Gud. Vi lærer ham at kende. Den, der er holdt op med at søge – at stille spørgsmål – at længes efter at forstå – begrænser Åndens virke i sit liv. Hvis hele vores trosliv er ”støbt ind” i faste formler og doktriner, som ikke kan eller må rokkes, er der meget lidt råderum for Åndens fornyelse og virke i et menneskes liv.

Hvad skal vi med Ånden, hvis vi allerede har forstået og grebet det hele?

Det er ikke følelser eller ”åndelige strømme”, som giver os liv, kraft og fornyelse, men Åndens hjælp til at gribe sandheden – og dermed kende Gud, som han virkelig er! Derfor er det heller ikke tegn og undere og stor vækst, som viser, at vi er i overensstemmelse med Gud, men derimod om vores liv afspejler Guds karakter og væsen.

Guds fred midt i stormene

Ånden lærer os, hvad Jesus har sagt – og viser os, hvem Faderen er. Vi træder ind i et rige, med et helt andet grundlag end denne verden. I Guds rige har alt sit udgangspunkt i, at vi er fuldkommen elskede. At vi er alt det, vi skal være. Vi skal ikke opnå noget for at tilfredsstille Gud. Vi skal ikke ”blive til noget”, men vi ER Guds børn. Alt, hvad vi gør, har sit udgangspunkt i det. Det giver en fred og hvile, som ikke kan rokkes, uanset hvad det sker i verden omkring os. Ingen ulykke eller trussel, intet nederlag eller fald kan ændre på vores stilling i det rige.

Få øje på Guds kærlighed og omsorg

Selv hvor det ligner et nederlag, og afmagten er altoverskyggende, skal vi ikke forfærdes og ikke være modløse. Ånden vil hjælpe os til at se, hvad der foregår ”bag kulisserne”. Guds rige er helt anderledes end denne verden. I menneskers øjne kunne man kun se, at djævelen havde overvundet Jesus, da han døde på korset, men Jesus lod det ske af egen fri vilje, for at Faderens vilje kunne ske.

Ofte er det i vores totale afmagt, hvor vi oplever os afklædte og nøgne i andres øjne, at de største sejre vindes. Hvis vi får øje på Guds kærlighed og omsorg midt i det hele, forvandles situationen for os. Vi kan gribe troen på, at Gud er der med hele den himmelske verdens kraft og herlighed, og at han vil føre os igennem stormen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men også der, hvor han fører os igennem og hjælper os, har vi brug for, at Ånden hjælper os til at se og forstå. Det menneskelige øje spejder efter, hvad Gud gør for en selv. Men Gud elsker alle mennesker, og nogle gange må vi give afkald på ting, som er dyrebare for os, for at andre kan velsignes.

Åndens kraft udfolder sig

Åndens kraft udfolder sig i vores liv, når vi i stormene i denne verden får øje på Guds rige bagved. Når vi tror ham, som gik igennem den største storm af dem alle – og dermed overvandt ondskab og synd.

For disciplene ville den største sejr have været, at Jesus var stået op af graven og var blevet hos dem altid. Men de måtte give afkald på det fysiske fællesskab med ham, for at det endelige gennembrud kunne komme.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det var godt for dem, at de mistede det dyrebareste, de havde – så noget endnu bedre kunne ske. I stedet for at de kunne se og høre Jesus – og røre ved ham, kom han nu til dem ved Ånden og tog bolig i dem.

Teksten til pinsedag: Joh. 14, 22 – 31

Jesus går bort, men vil sende Helligånden i stedet

22 Judas (ikke Iskariot, men den anden discipel af samme navn) sagde til ham: »Herre, hvordan kan det være, at du vil åbenbare dig selv for os og ikke for mennesker ude i verden?« 23 Jesus svarede: »Fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem. Derfor vil min Far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. 24 Men de, der ikke elsker mig, retter sig ikke efter, hvad jeg siger. Det, jeg siger til jer, udspringer ikke af mine egne tanker, men stammer fra Faderen, som sendte mig. 25 Jeg kan fortælle jer de her ting, fordi jeg endnu er hos jer, 26 men det bliver Helligånden, den nye Vejleder, som Faderen vil sende til jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer. 27 Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller modløse! 28 Jeg har fortalt jer, at jeg er nødt til at forlade jer, men at jeg kommer tilbage til jer igen. Hvis I virkelig elsker mig, vil I glæde jer over, at jeg nu skal hjem til min Far, for han er større end jeg. 29 Jeg har sagt jer det alt sammen på forhånd, for at I må tro på mig, når det sker. 30 Jeg kan ikke sige mere her og nu, for denne verdens fyrste er på vej herhen. Han har overhovedet ingen magt over mig, 31 men jeg gør det her, for at mennesker må kunne forstå, at jeg elsker min Far. Derfor gør jeg, hvad han har befalet mig. Kom, lad os rejse os og gå herfra.«
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk.