Himmelske dage?

Samuel Roswall

Samuel Roswall, Tidl funktionschef
Hillerød

Det var så de kirkedage – kaldet ”Himmelske dage”.

Begejstringen og forventningen var på forhånd stor. Håber for deltagerne, at afviklingen skabte indfrielse. For egen del oplevede jeg imidlertid, at programmet på forhånd skabte distance især på nogle områder. Lad mig blot nævne et enkelt.

Sognepræst Tine Årup Illum så hen til gensynet med den palæstinensiske præst Mitri Raheb, hvis bibeludgave begynder sådan: ”Jesus var en mellemøstlig, palæstinensisk jøde”.

Israelsmissionens generalsekretær, Arne Pedersen, nævnte også Rahebs komme, om end han erkendte, at dennes holdning ikke er så forsonende overfor den israelske modpol. Men Arne Pedersen er begejstret for, at Guds kirke og mission er mangfoldig.

Hvis jeg var tilknyttet Israelsmissionen, ville jeg bedre kunne begejstres, hvis man havde sendt bud efter en messiansk (Jesus-troende) jøde, som kunne sætte ord på, hvad der i disse år sker i det, som Bibelen kalder Guds ejendomsfolk og de dertil knyttede menigheder. Det tales der vist i øvrigt ikke nær så meget om i de sammenhænge, som arrangerede Himmelske dage.