Den syvarmede lysestages betydning

Den syvarmede lysestage (Menorah) udstillet ved ’Dung Gate’ nær den Gamle By i Jerusalem.

Den syvarmede lysestage er et af jødedommens vigtigste symboler. Også i kristendommen har lysestagen en stor rolle.

I kirkerummet ser vi ofte den syvarmede lysestage på nadverbordet foran korset, hvilket ikke er tilfældigt. I jødernes tempel stod den syvarmede guldlysestage foran det allerhelligste.

Lysestagen med de syv arme skulle brænde altid. Ilden måtte aldrig gå ud. Men hvorfor skulle de syv lys brænde foran Gud i templet?

Bibelen fortæller, at Moses fik en åbenbaring af de himmelske syv lys. Moses skulle lave en syvarmet guldlysestage, efter det han så og Guds forskrifter. Profeten Zakarias fik åbenbaret en syvarmet guldlysestage, og englen forklarede: ”Disse syv er Herrens øjne, der spejder ud over hele jorden.”

Også apostlen Johannes fik en åbenbaring om de syv brændende fakler foran Guds trone. Her bliver de syv, foran Gud, også beskrevet som Herrens syv øjne. Men de bliver også beskrevet som de syv ærkeengle. Ærkeenglen Gabriel har de fleste hørt om fra juleevangeliet.

I den første del af Bibelen optræder der ingen ”ærkeengle”, selv om vi dér møder Gabriel. Men vi møder gudesønnerne som fem gange optræder foran Guds trone. Gudesønnerne har samme rang som hos ærkeenglene, så jeg mener det er de samme, der er beskrevet. Fra Mosebøgerne og op til de profetiske bøger benævnes de som gudesønner. Og fra de apokryfiske bøger og til Johannes Åbenbaring benævnes de syv foran Guds trone som ærkeengle.

Et teologisk problem!

Det teologiske problem med gudesønnerne er Jesus. I Bibelen omtales Jesus jo som Guds enbårende søn. Hvis Gud Fader kun har én søn, så er det problematisk, at der optræder flere gudesønner i himlen. Jeg mener at have fundet løsningen på problemet. Hvis vi holder fast i treenigheds-læren: Gud Fader, Gud Søn og Helligånden er Gud. Så står der også, at alt er blevet til ved Jesus. Som følge heraf må gudesønnerne være skabt af Jesus, eller at Jesus er ”far” til gudesønnerne. Så er Jesus stadig Gud Faders eneste søn.

I skabelsesberetningen siger Gud ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!”. Hvem er ”os”? kan det være Jesus og gudesønnerne? I Lukas-evangeliet står der, at Adam er søn af Gud! Da Jesus er Gud, så kan der menes, at Jesus er far til Adam, menneskeheden! Gud indblæste jo sin egen livsånde i Adam. Og da Jesus gik på jorden, hævdede han, at vi mennesker er guder med lille ”g”. Jeg er overbevist om, at vi mennesker er beslægtede med gudesønnerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den brænder stadig!

Jeg mener, at den syvarmede lysestage er et billede på de syv ærkeengle eller gudesønner, som står foran den treenige Gud i himlen.

Når vi i kirken ser den syvarmede lysestage foran korset, så er det et stærkt symbol på himlens herlighed.

Jøderne mistede i år 70 den syvarmede guldlysestage som et krigsbytte til Rom. Men den kristne kirke har fortsat traditionen med den syvarmede lysestage som en stafet fra templet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lige siden den syvarmede lysestage blev slukket i templet, har den brændt videre i kristne kirker jorden over. Der findes også en del syvarmede lysestager i guld. Sandsynligheden for, at en del af guldet fra lysestagen i templet, er havnet i kristne syvarmede guldlysestager er ret stor.

Man kan sige, at Guds ønske om, at ilden i den syvarmede lysestage aldrig må dø ud, er opfyldt flere tusinde år efter, den blev tændt. Guds ild brænder stadig på jorden og i himlen.

Kronikker, debatindlæg og klummer er udtryk for skribentens egne holdninger. /red