Dansk Luthersk Mission samler ind til brøndboring i Tanzania

En udendørs gudstjeneste i Nyakipande, hvorfra folk har 15 km til nærmeste by med vand og strøm. Foto: Luthersk Mission

Luthersk Mission ønsker med et nyt projekt at give hjælp og støtte til omkring 3800 beboere i Nyakipande, et fattigt udkantsområde i det sydlige Tanzania.

“Der er 15 km til den nærmeste by med vand og strøm. De lokale får i dag vand fra et vandhul, der ligger op ad hovedvejen. Det er det samme vandhul, køerne drikker fra,” fortæller projektleder Ole Malmgaard, der flere gange har besøgt området.

Projektet bygger videre på to andre indsatser i området, som Luthersk Missions litteraturarbejde, Soma Biblia, har udført i samarbejde med et lokalt hold af evangelister, læger og sygeplejersker.

Flere af de lokale kristne har oprettet en lille menighed i området og fået støtte til at bygge en kirke. Der er også ansat en ung evangelist til at hjælpe i den nyplantede menighed. 53 børn og voksne er blevet døbt, og mange flere i området har ønsket oplæring og viden om den kristne tro. Det er dog vanskeligt, da mange er analfabeter.

Nu har Luthersk Missions landsstyrelse besluttet at lave en indsamling til projektet, der anslås til at koste omkring 51.000 kroner. For de penge ønsker man over de næste to år at kunne undervise og oplære nye kristne og give sundhedshjælp gennem mobile lægeklinikker.

Samtidig vil man undersøge mulighederne for at lave en brøndboring til rent drikkevand og afdække behov og muligheder for anden udviklingshjælp i området.