’Missionærer skal lære om korruption’

Korruption er et vigtigt emne for alle, der arbejder med mission og nødhjælp. Og Bibelens ord om penge, grådighed og forvaltning giver kirkerne et godt grundlag for at italesætte problemet også i vores del af verden, mener NMS.

På Stavanger Mission Conference den 1. november havde missionsselskabet Norwegian Mission Society sat korruption højt på dagsorden, fordi sagen er vigtig for både samarbejdspartnerne og missionens ansatte.

– Korruption er et tema, som har været på dagsordenen i mange år for alle, som arbejder med bistand og mission, siger rådgiver i NMS Global, Dag Rune Sameien, til Kristelig Pressekontor.

Korruptionsjæger på besøg

Stavanger Mission Conference var en del af NMS’ kirkelederkonference med deltagere fra omkring 15 lande. Præsident i Kirkernes Verdensråd, Dr. Agnes Abuom, og den norsk-franske korruptionsjæger, Eva Joly, var hovedtalere på konferencen.

– Historien siger meget om, hvorfor det er vigtigt at tage kampen op mod korruption under en kirkelederkonference. Et godt eksempel på det er afladsbrevene, siger Eva Joly til Misjonstidende.

Hun mener, at kirken har lært meget af sin egen historie, men at der alligevel forekommer eksempler på korruption i dag indenfor kirkelivet og andre trossamfund.

– Det er mange skandaler indenfor trossamfund, hvor karismatiske personligheder har fået folk til at tro, at de gi’r penge til arbejdet, mens de i virkeligheden gi’r direkte til prædikanterne. Et andet eksempel er, at den katolske kirke også i dag er en rig institution, hvor der fortsat afdækkes megen korruption, siger Eva Joly.

Tillid og god forvaltning

Mere åbenhed og gennemsigtighed i forvaltningen kan opbygge tillid, mener Dag Rune Sameien. Han håbede før konferencen, at den ville sætte fokus på potentialet ved den gode forvaltning.

– Mange investerer megen tid og penge i deres kirke. Hvis kirken forvalter denne unikke kapital på en ansvarlig måde, øges tilliden, og den økonomiske bærekraft i kirken styrkes.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her har vi meget at lære af kirker, som i mindre grad har kunnet støtte sig til store statslige subsidier eller eksterne donorer, siger han.

Lokale ressourcer
– De fleste givere er glade for, at vi tager temaet korruption og forvalting op, siger rådgiver i NMS Global, Dag Rune Sameien.
Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Som samarbejdsorganisation og støttespiller er NMS optaget af at arbejde både forebyggende og aktivt imod korruption og magtmisbrug.

– Mange kirkesamfund har store projekter og egne institutioner som skoler og hospitaler. Der hvor penge, varer og tjenester er i omløb, er man altid sårbar overfor bestikkelser, underslæb og favorisering. Men korruption skyldes ikke alene enkeltpersoners valg og handlinger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er altid vigtigt at problematisere usunde elementer i de systemer, vi er med til at opretholde. Også kirken med centraliserede magtpositioner er sårbar overfor misbrug af magt og position, siger Sameien.

Han fortæller, at indsatsen mod korruption også kan ses i lys af en bredere satsning i NMS.
– Vi har de seneste år fokuseret mere på at udnytte de muligheder, som findes lokalt i vort misions- og nødhjælpsarbejde.

Med en ressourcebaseret tilgang som fx «Use your talents», bliver det mere naturligt at tale om forvaltning af de ressourcer, man allerede har, ikke bare de forpligtelser, som følger med gaveindtægter og pengestøtte fra andre.

Øremærkede projekter eller generel støtte
– Opgøret mod afladsbrevene foregik også under en kirkelederkonference, påpegede korruptionsjægeren Eva Joly.
Foto: Wikipedia

Sameien havde frygtet, at talen om korruption skulle skræmme giverne. Men det er ikke sket.
Samtidig oplever han, at NMS’ givere ønsker at give penge direkte til projekter og ind imellem går uden om den generelle indsamling til missionen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Mit indtryk er, at de fleste NMS-givere er glade for, at vi tager temaet op så tydeligt, som vi gør det.

Men det kræver en del forvaltning og administration at sikre, at partnere til enhver tid har rutiner og systemer på plads, så pengene faktisk kommer frem til det, de skal, siger Sameien.

Fejer for egen dør

NMS er optaget af at rydde op internt og feje for egen dør. Det gælder både for kirker og samarbejdsorganisationer, som arbejder mod korruption, og for Norge som værtsland for konferencen.

– Den eneste konkrete korruptionssag, som blev taget op på konferencen, var norsk. Gensidighed er vigtig, ikke bare en løftet pegefinger, understreger Sameien. Han mener, at kirkerne har gode forudsætninger for at tale om korruption og sætte det på dagsordenen i samfundet.

– Der findes et stort bibelsk materiale om penge, grådighed og forvaltning. Dermed har kirkerne et kæmpestort grundlag for at tematisere dette, forklarer Dag Rune Sameien.