Luthersk Missions Højskole har 73 elever

Nye tendenser betyder flere elever.

Luthersk Missions Højskole i Hillerød

Den 3. januar begyndte Luthersk Missions Højskole et nyt semester med 73 elever. På efterårsholdet gik der 47 elever, hvoraf 18 er fortsat på forårsholdet.

Forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen siger, at det er et generelt mønster på højskoler, at der er flere elever i foråret end efteråret.

– Unge, som lige er blevet studenter, vil gerne tjene lidt penge, før de tager på højskole. Det er et generelt mønster, men det er særligt markant hos os, at forårsholdet er større end efterårsholdet.

Forandret mønster

Elevtallet har tidligere været mere jævnt fordelt på Luthersk Missions Højskole. For cirka 10 år siden havde højskolen sammenlagt færre elever, end de har i dag. Til gengæld var efterårsholdene og forårsholdene nogenlunde lige store.

De seneste 5 år har Luthersk Missions Højskole generelt fået flere elever end før. Men de fordeler sig ikke ligeså jævnt, som de har gjort. Efterårsholdet er blevet mindre, og forårsholdet er blevet mærkbart større.

På forårsholdet har højskolen et særligt tilbud til de elever fra efterårsholdet, der gerne vil fortsætte. I nogle fag er undervisning delt, så anden semester-eleverne og første semester-eleverne får særskilt undervisning. Mens de i andre fag er samlet, så eleverne stadig fungerer som ét højskolehold.

Mund til mund

Henrik Nymann Eriksen er opmærksom på at holde rygtet om Luthersk Missions Højskole i live. Hans erfaring er, at de fleste elever på Luthersk Missions Højskole vælger højskolen, fordi de hører om den fra familie og venner, der selv har været elever på højskolen.

Lærerne på Luthersk Missions Højskole er ofte gæstetalere i de kristne ungdomsmiljøer i det lutherske netværk. I den forbindelse har de unge potentielle højskoleelever mulighed for at danne sig et indtryk af Luthersk Missions Højskole.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De sociale medier benytter højskolen sig også af. Men ikke som den primære marketing. Alle opslag på de sociale medier understøtter den kontakt, der skabes ansigt til ansigt. I en videoserie på de sociale medier, der hedder ”Spørg om tro”, svarer højskolens lærere på spørgsmål om den kristne tro.

Hvorfor den gammeldags metode med mund til mund fortællinger fungere bedst, mener Henrik Nymann Eriksen, er et spørgsmål om troværdighed og ægthed.