BLM erklærer krig mod kirken

Af Iben Thranholm

Hvide Jesus-statuer og glasmosaikker med ham og hans europæisk udseende mor, Jomfru Maria, er udtryk for racisme og hvidt overherredømme. Det skrev Shaun King, der er leder i Black Lives Matter-bevægelsen, forleden i et tweet.

De er redskaber for undertrykkelse og racistisk proganda og bør fjernes, skriver Shaun King. Han nævner også, at da Jesus og hans familie flygtede, var det til Egypten – og ikke Danmark!

Egypten er ifølge hans opfattelse for mennesker med mørk hudfarve, og Danmark for de hvide. Shaun glemmer vist, at Egypten på Jesu tid var en del af Romerriget, som har grundlagt hele den vestlige civilisation. Godt, at Shaun ikke kender til danskernes Hvidekrist. Det kunne ende helt galt.

Black Lives Matter, der i de seneste uger har været på gaderne i masseprotester over politimordet på den sorte George Flynn, nøjes ikke længere med at gå efter at omstyrte politiske historiske figurer i deres kamp mod, hvad de anser for at være hvidt overherredømme.

Nu er turen kommet til kirken.

Shauns tweet er en direkte krigserklæring imod kirke og kristendom. Det kunne i værste fald starte en form for religionskrig. Og det er måske netop det, Shaun King og hans tilhængere nu går målrettet efter.

Man kunne sagtens argumentere imod Shaun ved at pege på, at kristendommen netop er den tro, der udvisker alle skel mellem mennesker. Paulus siger, at det er ingen forskel er på jøde og græker.

Jesus befaler, at apostlene skal gå ud og gøre alle folkeslag til hans disciple. Jesus taler med den samaritanske kvinde, som tilhører et folk, jøder normalt ikke blandede sig med. Og hvad har den hvide Jesus ikke betydet for den sorte borgerrettighedsbevægelse i USA anført af Martin Luther King?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men den slags sandheder er Black Lives Matter bevægelsen døve overfor. Deres mål er et andet.

De vil ikke bare have nogle specifikke statuer revet ned, men de vil smadre hele den kristne civilisation og kultur. Det vil de, fordi bevægelsen mod “ det hvide overherredømme” er båret af et had til egen kultur, og dermed til kristendommen.

Deres metoder minder om den måde, bolsjevikkerne stormede den russiske kirke på under den kommunistiske revolutionen i Rusland i 1917. Her smadrede man også statuer, ikoner og kirkeklokker for at skabe et nyt politisk utopia. Kirken blev opfattet som undertrykker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Marxismen gjorde derfor, hvad den kunne, for at knuse kirken for altid under det sovjetiske styre.

Det lykkedes ikke. I dag bygges der tre nye kirker om dagen i Rusland ovenpå ruinerne af marxismens klassekamp og ateisme. Det samme vil ske i Vesten, når stormen har lagt sig. For helvedes porte skal aldrig få magt over kirken, som Jesus har lovet.