Hjemme er der plads til alle

Det kristne bofællesskab Council Center ved Herning lægger vægt på, at alle kan være en del af fællesskabet. Her tror man på, at alle kan bidrage med noget, og det har forandret Sørens liv.

Søren bor på Council Center og står her ved siden af leder Kirsten Slot Jacobsen.

– Jeg havde nogle personlige problemer, og jeg havde brug for, at der skulle ske noget andet i mit liv. Jeg havde brug for et nyt sted at bo.

Sådan begynder Sørens fortælling. I 2016 flyttede han ind på Council Center, som er en selvejende institution med 12 lejligheder i Skibbild-Nøvling tæt på Herning.

– Jeg har en fortid, hvor jeg blev udnyttet af andre, og hvor jeg var i et selskab, hvor der blev drukket lidt for meget, fortæller Søren.

Men det ændrede sig, da han flyttede.

– Her på Council Center har jeg fået mange skub i den rigtige retning. Jeg har mulighed for at få hjælp fra personalet, når jeg har brug for det.

Jeg er glad for at kunne gå ned i spisestuen og møde de andre med en tryghedsfornemmelse og varme, fortæller Søren.

Søren havde brug for et nyt sted at bo, hvor han kunne bevare sin selvstændighed, men samtidig få hjælp i hverdagen og være en del af et fællesskab. Så i 2016 flyttede han ind på Council Center ved Herning.

Plads til forskellighed

Han er en ud af 13 beboere med en lignende historie.

Mennesker med et spinkelt netværk, som af forskellige årsager kan have sociale, psykiske eller fysiske udfordringer, men som stadig ønsker at leve i et fællesskab med andre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Her er der plads til os med hver vores forskelligheder og med de ting, vi hver har med os i bagagen, siger Søren.

På Council Center er et godt fællesskab vigtigt. Et fællesskab, hvor alle møder hinanden med tillid og ligeværd. Hvor beboerne kan være med og indgå i fællesskabet ud fra deres egne ressourcer og ikke ud fra andres forventninger. Et sted, hvor medmenneskelighed ikke er betinget af, at man gør sig fortjent til den, men blot fordi man er menneske.

– Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret syn med respekt for den enkelte, med ligeværdighed, selvbestemmelse og frihed, siger Kirsten Slot Jacobsen, der er daglig leder på Council Center.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Møder beboerne, der hvor de er

Kirsten Slot Jacobsen er ansat på fuld tid, og Karin Dalsgaard, som er pædagog, er ansat 25 timer om ugen. De er bofællesskabets eneste ansatte. Men en stor flok frivillige er tilknyttet Council Center. De kommer ifølge lederen som et ”frisk pust ude fra”.

Beboerne indgår aktivt i bofællesskabet og deltager i de daglige gøremål som madlavning, rengøring og vedligeholdelse af udearealerne på en grund, der er 1600 m2.

– Vi mødes til formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad. Vi synger til bords, og efter aftensmaden er der sang og en lille andagt. Vi hjælper med at lave maden og oprydning. De fleste har en lille opgave, og jeg gør toiletter rene, forklarer Søren.

De ansattes primære opgave er at vejlede beboerne igennem dagligdagens udfordringer. Hjælpe dem med at skabe en daglig struktur, der gør hverdagen overskuelig for dem og give dem masser af omsorg og støtte, når livskriser og andre vanskelige situationer opstår.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men den fornemmeste opgave er først og fremmest at møde beboerne, der hvor de er, og udforme individuelle krav til beboerne.

– Målet er at udvikle og vedligeholde beboernes ressourcer. Det er dog altid beboernes fysiske og psykiske tilstand samt behov, der er afgørende for deltagelse, forklarer Kirsten Slot Jacobsen.

Hun og Karin Dalsgaard tilbringer det meste af ugen sammen med beboerne og kender til deres forskellige diagnoser, opvækstvilkår og individuelle behov.

Når personalet holder fri, træder de frivillige til. De kommer til eftermiddagskaffe og hjælper beboerne med at lave aftensmad hver søndag. Men også i hverdagen er de frivillige behjælpelige med praktiske opgaver som fx transport.

Et selvstændigt liv

I fællesskabet er der fokus på personligt ansvar. Hver beboer lejer sin egen lejlighed og opmuntres til at leve et selvstændigt liv med mest mulig livskvalitet.

– Jeg bor i en dejlig lejlighed på 50 m2, og jeg har egen terrasse, så der er mulighed for at have lidt blomster, og jeg nyder fuglene på mit foderbræt, fortæller Søren.

Han er glad for at have sit eget sted at bo med mulighed for at udfolde sig på egen hånd og samtidig være en del af fællesskabet.

– Jeg er rigtig glad for at komme ud og se naturen, og hvordan den udvikler sig. Jeg går mange ture i området for mig selv og fælles, og så er jeg blevet meget glad for fælles cykleture.

Det er hyggeligt at tage på ture ud og bl.a. besøge nogle af de frivillige. Cykleturene har givet glæde og gode oplevelser sammen, siger Søren og fortæller, at der også er mulighed for andre aktiviteter.

Council Center arrangerer fælles arrangementer og fester for beboere, frivillige og pårørende. De tilbyder også beboerne mulighed for at komme på udflugt og støtter dem i at deltage i lokalsamfundets fritidsaktiviteter og arrangementer som fx fællesspisning i hallen.

– Når man flytter ind her, bliver man hurtigt en del af hele sognet. Der kommer mange frivillige på Council Center og giver en hånd med.

Jeg er glad for samværet i kirken, menighedshuset, i bibelkredsen og med de frivillige. Der er ikke noget at frygte. Der er ikke nogen, der ser ned på mig, fortæller Søren.

Flere af beboerne har aktiviteter uden for Council Center bl.a. i ansættelser på særlige vilkår og i aktivitetstilbud.

– Jeg er frivillig i Blå Kors Genbrug to dage om ugen. Det er godt, for da føler jeg, at jeg hjælper andre, siger Søren.

Godkendt fremtid

I efteråret sidste år blev Council Center godkendt af Socialtilsyn Midt som en boform. Det betyder, at bofællesskabet nu modtager bostøtte fra beboernes hjemkommuner.

– Med godkendelsen håber vi på en bedre økonomi fremover. Council Center har hidtil stort set været drevet gennem beboernes betaling for husleje, private gaver og fondsdonationer. På længere sigt ville det ikke være tilstrækkeligt. Derfor er det et vældig vigtigt skridt for Council Center fremadrettet, siger Kirsten Slot Jacobsen.

Hun mener også, at godkendelsen er vigtig, fordi den er med til at fremtidssikre bofællesskabet.

– Det kan give alle kommuner i Danmark mulighed for at få øje på Council Center og forhøre, om der er en ledig bolig i Nøvling til en borger, der ønsker at bo her, forklarer Kirsten Slot Jacobsen.

Hun håber, at endnu flere med behov for et fællesskab fremover vil få samme oplevelse som Søren:

– Vi, der bor her, har hver vores historie, og jeg ser nærmest de andre som en slags kolleger.