’Støt Hong Kongs selvstændighed’

Jeppe Kofod. Foto: Claus Bech

22 tidligere folketingsmedlemmer og ministre af bred politisk observans har den 2. juni henvendt sig samlet til udenrigsminister Jeppe Kofod i anledning af de ændrede forhold i Hong Kong.

I henvendelsen hedder det:

”Undertegnede tidligere folketingsmedlemmer opfordrer den danske regering til at tage skarpt afstand fra det forsøg på at krænke Hong Kongs frihed, som finder sted i disse dage i Beijing.
Folkerepublikken Kinas initiativ til at hastebehandle et lovforslag om en sikkerhedslovgivning, der omfatter Hong Kong, er uhørt og stærkt foruroligende. Det vil fratage Hong Kongs folkeforsamlings dens selvstændighed og stærkt begrænse friheden i området. Det er i oplagt strid med den aftale, som i sin tid blev indgået mellem Storbritannien og Folkerepublikken Kina om en særstatus for Hong Kong i 50 år.

Hong Kongs befolkning har ved det nylige distrikstsvalg vist, at den ønsker demokrati og modsætter sig styring fra fastlandet. Kongeriget Danmark må protestere overfor Folkerepublikken Kina og benytte sin indflydelse i EU til fælles europæiske bestræbelser på at bremse Beijing-forsøgene på at fratage Hong Kong sine aftalemæssige rettigheder.
En sådan lov vil også være i strid med Folkerepublikken Kinas egen politik om ”Et land to systemer”.

Folkerepublikken Kinas hensigter overfor Hong Kong, er som den tidligere guvernør Lord Patten udtrykker det: ’oprørende’, og lovforslaget sætter spørgsmålstegn ved, om andre lande overhovedet kan stole på aftaler indgået med styret i Beijing.”