BDMs pendler- missionær 70 år

Pensionist og pendlermissionær for Brødremenighedens Danske Mission Knud Elmo Knudsen fylder 70 år mandag den 3. august.

Både hænder og hoved er ”skruet rigtigt på” hos pendlermissionæren, som blev udsendt som missionær for BDM første gang i 1999.

Var selv missionærbarn

Knud Elmo Knudsen levede de første seks år af sit liv i det sydlige Tanzania nær Malawisøen, hvor hans forældre var udstationeret.

Først efter 43 år i Danmark satte han igen foden på afrikansk jord, som udsendt af BDM til missionsarbejdet i Kipili i Tanzania efter, at hans hustru døde af kræft. I mellemtiden havde de fået to døtre, og Knud en læreruddannelse og et job som lærer på Tyrstrup Skole i Christiansfeld, hvor han arbejdede i 23 år.

Diakoni-projekter

I Tanzania og senere DR Congo, Burundi og Rwanda var Knud Elmo Knudsen primus motor i opstarten og udviklingen af BDMs diakonale projekter omkring børnehjem, skoler og sundhedsprojekter, og derudover evangelisation og undervisning i de områder, der støder op til Tanganyikasøen.

I årenes løb voksede dette arbejde med Knud som pioner og styrmand, både på landjorden og når båden var eneste transportvej til landsbyer, kirker og projekter langs den 600 kilometer lange sø, der udgør grænsen mellem Tanzania og DR Congo.

Udvist fra Tanzania

I sommeren 2017 blev Knud Knudsen udvist af Tanzania efter anklager fra myndighederne om ulovligheder i forbindelse med et hjælpearbejde blandt congolesiske flygtninge, da tusindvis af disse flygtede til nabolandene efter årtusindeskiftet.

Efter en langvarig proces omstødte en tanzanisk domstol dog i november 2018 udvisningen og erklærede anklagen mod Knud Elmo Knudsen for uretmæssig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Knud Knudsen kunne derfor, fra begyndelsen af 2019, vende tilbage til Tanzania og arbejdet, nu ansat som pendlermissionær for BDM med bopæl i Christiansfeld.

Pendlermissionær

Bag det rolige og afslappede, næsten ’afrikanske’ ydre, er der stadig masser af virkekraft og engagement at finde hos Knud Elmo Knudsen, som i dag pendler længere end de fleste, når han skal på arbejde. To gange årligt pakker han nemlig kufferten og sætter sig ind i flyet.

Herfra går turen videre i Land Cruiseren og dernæst med båd for at krydse velkendte landeveje, lande- og landsbygrænser i arbejdet for BDM og Brødrekirken i Østafrika.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Godt inde i pensionisttilværelsen tager han således stadig for sig af ’livets dessert’.

Knud Elmo Knudsen forener i dag således det bedste af to verdener, som pensionist og pendlermissionær, mens han bevæger sig videre på sin livslange mission. For ildsjælen fra det sønderjyske har ikke tænkt sig at slå benene op og sætte sig foran fjernsynet, når der stadig kaldes på hans evner og engagement i arbejdet i Tanzania og DR Congo.

Knud Elmos bidrag til missionshistorien har sat et aftryk, som ikke er glemt hos tanzanierne.

Mentoropgaver

I dag har en ny generation af yngre danske missionærer overtaget de fleste opgaver i Brødrekirkens tjeneste på Tanganyikasøens østlige side. På den vestlige kystlinje, i DR Congo, er Knud Elmo Knudsen derimod fortsat involveret i det seneste skud på stammen i BDMs store sundhedsindsats. Det er et såkaldt PHC-projekt, som med støttekroner fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) forbedrer sundhedstilstanden for 35 landsbyer i syd.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Som missionær på afsides beliggende steder skal man ikke bare kunne forkynde, men også kunne reparere biler og både, finde alternative løsninger, være tålmodig og opfindsom, have eventyrlyst og besidde evnen til at være til stede i nuet, og handle på de behov, der opstår.

Alle disse egenskaber har Knud Elmo Knudsen demonstreret både i ord og handling, mener folk omkring ham, uanset om de befinder sig i DR Congo eller Christiansfeld.

Blå Bog

– Uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som sådan i 23 år.

– Har to voksne døtre og seks børnebørn i Danmark.

– Var missionærbarn i Tanzania de første seks år af sit liv.

– Mistede sin hustru, Agnes, til kræft i 1998 og besluttede sig for året efter at tage til Kipili for Brødremenighedens Danske Mission

– Har lavet missionsarbejde i det vestlige Tanzania, det østlige Congo, Burundi og Rwanda.

– Blev i 2017 uretmæssigt udvist af Tanzania, men gik rettens vej og fik i 2018 kendelsen omstødt ved en tanzanisk domstol, så han fra januar 2019 igen kunne få indrejsetilladelse.

– Missionsarbejdet indebærer forkyndelse, arbejde med børnehjem, skoler, sundhed og uddannelse.

– Knud Elmo arbejder i dag som pendlermissionær for BDM med to årlige månedlange ophold i DR Congo og Tanzania.

Knud Elmo har i alle årene været en del af Brødremenigheden i Christiansfeld, i en lang periode endda som medlem af Ældsterådet. Han deltager også aktivt i det musikalske liv, når han opholder sig i Danmark.