Hvad kan vi vente af 2021?

Mange profeter forudsage, at Trump ville få en periode mere. I stedet blev Biden valgt. Og med ham venter der stramninger overfor de kristnes frihedsrettigheder. USA ventes at blive kritisk overfor Israel og indgå en ny aftale med det islamistiske styre i Iran. Men de fleste profeter mener fortsat, at Trump vil få en ny periode - måske efter dramatiske afsløringer. Et interview med Hank Kunneman kaster måske lys over fremtiden.

Hank Kunnemann mener, vi går ind i et positivt årti, hvor Gud gør op med løgn og uretfærdighed, og hvor vi vil opleve Guds hvile, godhed og herlighed.

Vi vil i 2021 komme til at opleve endnu et dramatisk år, profeterer Hank Kunnemann. Men vi kan som kristne glæde os over det, der vil ske, for Gud arbejder bag kulisserne. Og efter et vanskeligt år vil vi gå ind i ti år med gode tider.

Den 8. december var den amerikanske profet Hank Kunneman gæst på online programmet Elijah Stream, der har fokus på profetiske ord, talt i nyere tid.

Flere profeter har som bekendt forudsagt, at Trump ville genvinde præsidentposten og dermed få to perioder.

Det skete ikke umiddelbart ved valget, hvor modkandidaten Joe Biden ifølge det officielle valgresultat fik flere stemmer og valgmænd.

Der har derfor været stort pres på profeterne. Og mindst én af dem, der havde forudsagt, at Trump ville vinde, har været ude at beklage.

”En stor fejltagelse”

”Det var en stor fejltagelse,” undskyldte seniorpastor Kris Vallotton fra den populære karismatiske Bethel Church i Californien d. 7. november.

Han profeterede i 2015 – ligesom flere andre profeter – at Trump ville blive præsident.

”Det var åbenlyst rigtigt,” bemærkede han, og han følte også, at Herren fortalte ham, at Trump ”ikke ville blive anklaget (i en rigsret), og at han ville vinde endnu en periode”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mens han fik ret i de første profetier, blev Trump ikke genvalgt i 2020.
”Jeg tog helt fejl,” indrømmede Valloton efter valget.

”Jeg tager det fulde ansvar for at tage fejl. Der er ingen undskyldning for det. Jeg tror ikke, ​​det gør mig til en falsk profet, men det skaber en troværdighedskløft,” indrømmer Valloton, der aldrig tidligere har været nødt til at beklage forkerte profetier.

Ikke vores valg

Jane Hamon – profet.

Som et indirekte svar kom den mere erfarne profet Jane Hamon d. 20. november med et indlæg i The Elijah List, hvor hun bl.a. sagde:
”Det er let at ”tro på profeterne” (som der opfordres til i 2. Krøniker bog 20,20), når alt let falder på plads. Det er en helt anden ting at være enig og holde sig til det, som Gud har sagt, når andre stemmer skriger det modsatte.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jane Hamon lagde vægt på, at profeterne ikke udtalte deres ord, fordi de ønskede at bakke op om en kandidat.

”Vi kunne let argumentere for, at Trump skulle genvælges som en af de mest pro-life, pro-Israel, pro-religiøs friheds præsidenter nogensinde, men det er ikke årsagen.

Vi er overbeviste på grund af Herrens ord, derfor er kampen ikke vores, men Herrens,” skrev hun.
Det ville være forkert at gå ud og beklage – hvis det er et ord fra Gud. Man må finde sig i den kritik og latterliggørelse, som profeterne altid har været udsat for, mener hun.

Profeterne på banen

Vi lever i en tid, hvor profeterne igen er kommet på banen.
I Efeserbrevet 4,11 står der, at ”Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere.”
Hver af disse gaver har fået en renæssance.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange mener, at de 5 tjenestegaver nu genoprettes til gavn for kirken i tiden før Jesu genkomst.
For 50 år siden var der kun ganske få profeter, og præsterne så ofte skævt til dem, fordi de kunne vende op og ned på menighederne med deres stærke ord.

I de traditionelle kirkeretninger har man ofte været mere optaget af risikoen for fejltagelser, når det gælder de ekstraordinære nådegaver, end af at udvikle dem.

Derfor har man ofte fortolket det profetiske som det at prædike. Men det profetiske er også at tale om begivenheder, som skal ske i fremtiden.

Det seneste årti er der fremstået mange sådanne profeter.

En ”apostel” på det profetiske område er Steve Schultz, som oprettede The Elijah List. Det er en mail-tjeneste, som næsten dagligt udsender profetier af profeter i hele verden.
(For at få økonomi til tjenesten udsender man også reklamer for naturmedicin mm. Men det er let at se forskel og undgå den kommercielle del.)

På grund af den store interesse har man nu udvidet med ”Elijah Stream” som er live-video på nettet, hvor Steve Schultz interviewer profeter.

Profetiske perspektiver

Overskriften på programmet med Hank Kunneman den 8. december var Profetiske perspektiver – Korruption, Afsløring og Retfærdighed.

Hank Kunneman fortalte, at han og Kim Clement (en kendt, nu afdød profet) i 2007 fik et profetisk ord til New Yorks borgmester Rudy Giuliani om en kommende præsident, som var født og opvokset i New York City. Denne præsident ville sidde i otte år, og han ville repræsentere alt det, som New York stod for, inkl. World Trade Center. De to profeter sagde også til borgmesteren, at han ville få betydning for denne præsident. Og det fik han.

»Stol på Herren jeres Gud, så skal det
lykkes for jer! Stol på hans profeter, så vil det gå jer vel!«
2. Krønikebog 20,20

I årene efter 2007 talte Kim Clement mere specifikt om denne dengang ukendte præsident. Han hørte Gud sige, at præsidenten ville blive indsat 240 år efter USA’s grundlæggelse i 1776. Den mand, der ville blive oprejst fra New York, ville være en befrier, i lighed med Moses der befriede Israels folk fra egypternes undertrykkelse.

Et godt årti foran os

Hank Kunneman sagde, at Gud i 2015 også talte til ham og sagde: ”Når I ser en tidligere præsident blive lagt vil hvile, vil jorden ryste. Og det skal være jer et tegn på, at I går ind i en ny tidsepoke.”

Og netop den dag, hvor George Bush Sr. blev begravet, skete der et stort jordskælv i Alaska.
En ny tidsepoke betyder iflg. Kunneman: nye frontfigurer, nye dommere, nye love, afslutningen af et korrupt system.

I august-september 2019 talte Gud iflg. Hank Kunneman og sagde: ”I er på vej ind i et nyt årti, der vil blive kendt som Decade of Difference” (et årti med forandring).

Tre gode ting ville blive åbenbaret i disse år: Guds hvile, godhed og herlighed. Men han tilføjede, at starten på det nye årti ville være hård med mange slags vanskeligheder og med smitsom sygdom.

Men efter det første år ville landet gå ind i Guds plan.
Og den smitsomme sygdom – coronaen – kom virkelig nogle måneder senere.

Korrupt politisk system

Kat Kerr – profet.

Kunneman oplæste en profeti fra 29. november af Kat Kerr, hvor hun sagde:

”På grund af korruptionen, som har stået på igennem lang tid, skal det ikke fortsætte på samme måde i den nye tidsepoke. Og ligesom jeg gjorde med egypterne, vil jeg ryste dem, og der skal ske en splittelse i det demokratiske parti, og de vil kæmpe om lederskabet i mange år fremover. Men også det republikanske parti vil jeg ryste.”

Kunneman profeterede helt tilbage i 2016, den 26. oktober, at Gud ville indsætte en kvinde i Højesteret ”på den tredje ledige plads”. Præcis fire år efter, 26. oktober 2020 blev Amy Coney Barrett indsat som højesteretsdommer.

I samme profeti fra 2016 lød det: ”Jeg har set korruptionen i Det Hvide Hus, og jeg har lugtet stanken af det, de har gjort og sagt og løjet om. Mange har frygtet for dette års valg. Valget er en kamp mellem liv og død, mellem sandhed og løgn. Fjenden har løjet og bruger medierne. Men I vil se, at sandheden får fremgang. Jeg har lagt min hånd på en befrier, som vil blive oprejst, og han vil gøre op med korruptionen i den næste regeringstid.”

En udskældt befrier?

Det er naturligvis svært for mange danskere at tro, at Trump skulle være Guds ”befrier”. For vi har næsten kun hørt dårligt om ham i de første fire år. Medierne har konstant været efter ham – også på en måde, som medierne aldrig tidligere har taget parti.

Men i forhold til de kristnes religiøse frihedsrettigheder, som blev truet under Obama, har Trump faktisk været en ”befrier”. De fleste kristne i USA støttede ham trods hans fortid og til tider dårlige opførsel, fordi han, som Jane Hamon siger, var den præsident, der var mest pro-life (imod abort), pro-Israel og pro-religiøs frihed.

Alligevel advarer hun imod at sætte sin lid til mennesker, men i stedet at stole på Gud.

Ikke Anti-Krist endnu

Med Biden som ny præsident vil USA få en regering, der står for det modsatte af de kristne mærkesager. Og da USA er så mægtigt et land, vil det påvirke hele verden.
Derfor var dette valg så afgørende for, hvad vi kommer til at opleve de kommende år.

Alt tyder nu på, at Biden og den liberale fløj snart vil komme til magten med genoptagelse af Iran-aftalen, eftergivenhed overfor Kina, den transkønnede agenda, friere adgang til abort og andre love, som kan opfattes som humanistiske, men samtidig er i strid med den kristne moral.

På hundredvis af områder vil det påvirke hele verden.

Og en del kristne forestiller sig allerede, at dette er begyndelsen på den anti-kristne tid, som er forudsagt i Bibelen.
Grundlæggeren af GODtv, Wendy Alec, fortæller fx i et indlæg, at hun faktisk spurgte Gud: Er det vi ser dét? (Altså Anti-Krists regime.)
Hun fortæller, at hun fik svaret: Nej, det er ikke dét.

En god fremtid

Tværtimod profeterer Hank Kunneman, at kristne kan se frem til en god periode, hvor djævelen vil miste fodfæste.

– Vi kan blive utålmodige, men vi må vente på Gud. Jo flere ulovligheder, der bliver afsløret nu, jo bedre for fremtiden, afsluttede Kunneman, der forudsagde, at Donald Trump – imod alle odds – ville blive genindsat som præsident, men der vil være kamp om posten indtil indsættelsen – og måske længere. Han havde set året 2021 som twenty-twenty-won – altså hvor one bliver til won – vinde.

Hank Kunneman gengav også et ord, han fik, som lyder:
A December to remember.
A January of justice.
A March to celebrate.
(En december, som vil huskes, en januar med retfærdighed og en marts til at fejre).

Det kan lyde absurd og være svært at forestille sig. Men profeterne taler om, at vi lever i usædvanlige tider, hvor der vil ske store forandringer. Og det sagde de også før coronaen, som jo har vendt op og ned på meget, vi slet ikke kunne forestille os.

Sid Roth – tv-formidler.

Sid Roth, som står for tv-programmet ”It’s supernatural”, hvor han interviewer mange profeter, forudser: ”Det kommende år vil vi se flere sjæle vundet, flere mirakler og mere herlighed, end verden nogensinde har været vidne til.”

Også andre har profeteret, at 2021 vil bringe fremgang for Guds rige.
De næste måneder vil vise, om så mange af profeterne har taget fejl – eller deres ord går i opfyldelse, ligesom mange af deres tidligere profetier faktisk er.

Spændende nytår!

Af Henri Nissen
Med hjælp fra Eva Krath Andersen