Hvad var den protestantiske kirkes rolle i slavetiden?

”Erstlingsbild” (førstegrøden) blev malet af Johann Valentin Haidt (1747). Han var født og uddannet i Europa, men emigrerede til Nordamerika, hvor han blev præst i brødremenigheden.

En større undersøgelse af den protestantiske kirkes rolle under Nederlandenes kolonitid skal nu gennemføres ved hjælp af Protestantse Kerk Nederland (PKN) i samarbejde med kirkehistorikere, kunsthistorikere og teologer fra Vrije Universiteit i Amsterdam.

Den hollandske avis Trouw har talt med lederen af undersøgelsen, Heleen Zorgdrager fra det Protestantse Theologische Universiteit (PthU). Hun mener, at både slavehandel og slaveri som sådan i længere tid blev godkendt med henvisning til Bibelen.

”Kirken og teologien må tage ansvar for deres andel i denne historie. Jeg håber, at vores undersøgelse kan være et første skridt mod besindelse på det,” siger hun.

Et af eksemplerne på, at slaveriets historie er vævet sammen med kirkens historie kan ses i gravmonumenter for slavehandlere i nederlandske kirker. Der er typisk tale om plantage-ejere, som har skænket store beløb til kirken og missionen.

I kirkerne finder man også mange malerier og glasmosaikker af farvede, som kan fremstår som karikerede i deres udtryk. Også dette materiale indgår i den store undersøgelse.

Scriba René de Reuver fra PKN udtaler til Trouw, at han håber, der kan drages konklusioner om fortiden før år 2023, som bliver et mindeår for afskaffelsen af slaveriet. Det historiske overblik vil også kunne styrke relationen til migrantkirkerne, som ikke oplever sig helt ligestillede med andre menigheder i PKN.

”Denne del af historien er et af de spørgsmål, som man ifølge dem ikke ser i øjnene, og som derfor altid står i vejen,” forklarer han.