Om at synde, svigte eller gøre noget forkert

Peter Makovini skrev i Udfordringen den 10. oktober om fjernelsen af ordet ”synd” i den moderne bibeloversættelse 2020 fra Bibelselskabet. Her kommer bibeloversætter Iver Larsen (bl.a. Bibelen på Hverdagsdansk) med en sproglig kommentar.

Af Iver Larsen. Bibeloversætter. Cand. scient. i matematik, fysik og datalogi suppleret med klassisk og nytestamentlig græsk. Har en mastergrad i lingvistik. Har oversat bibelteksten til ’Bibelen på Hverdagsdansk’.

Hvad skal en bibeloversætter stille op med ordet og begrebet synd?

Et dilemma

Peter Makovini skrev i Udfordringen den 10. oktober: ”Selvom der er gevinst i totalt at erstatte synd, så er der også et seriøst tab forbundet med denne beslutning.”

Valget mellem på den ene side at holde fast i en kirkelig tradition og kristent sprogbrug og på den anden side at ville kommunikere til en befolkning, som ikke kender traditionen, er et kendt og grundlæggende dilemma.

Man kan ikke sige, at det ene er rigtigt og det andet forkert, for det er et spørgsmål om forskellige målgrupper og formål med en oversættelse.

Og det er et spørgsmål om, hvad man kræver af tilhørerne. Skal det være umiddelbart forståeligt, eller kan man bruge nogle teologiske ord, som folk kan slå op på nettet, hvis de vil? Fx definerer Den Danske Ordbog begrebet synd som ”handling eller tankegang som er i strid med Guds vilje.”

Hvis kirkefremmede efter at have læst Bibelen 2020 skulle gå til en gudstjeneste, ville de have svært ved at følge med i de gamle salmer, hvor Gud ”forlader i skok dine synder” eller i nadverritualet, hvor Kristus ”har gjort fyldest for alle jeres synder.”

– I Bibelen 2020 er ”synd” blevet fjernet, for folk forstår ikke begrebet. I stedet er der en række forskellige oversættelser og beskrivelser af begrebet ud fra konteksten, fortællert Peter Makovini.

Ligger meningen i ordet eller sammenhængen?

De ordrette oversættelser vil holde fast ved de to ord ”synde” eller ”forsynde sig”, men de henvender sig også til kirkefolket.

At bruge de samme ord i en oversættelse til kirkefremmede ville umiddelbart resultere i et tab af mening. Peter Makovini skriver, at ”ordet synd er fuldt af mening.” Man fornemmer, at det er en teolog, som udtaler sig, for en lingvist og oversætter vil snarere sige, at ”betydningen af et ord, ligger ikke så meget i selve ordet som i sammenhængen.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ser vi på det græske hamartanein, giver den græsk-danske ordbog af C. Berg følgende forslag: ”at synde, forfejle, ikke ramme/opnå målet, fejle, gå glip af.” Var ordbogen skrevet i dag, ville den nok inkludere forslag som ”svigte, misse”.

Det kan derfor være misvisende altid at oversætte med det samme ord uden hensyn til sammenhængen.

Lovovertrædelser

Den nye Aftale har naturligvis taget livtag med dilemmaet. Fx siger udgaven fra 2007 i Mark 2,8: ”Dine synder er tilgivet”. Det blev ændret i udgaven fra 2011 til: ”Dine lovovertrædelser er tilgivet”. Sådan ville de oprindelige tilhørere nok havde forstået det med den tilføjelse, at der er tale om Guds love, både de nedskrevne og mundtlige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gøre noget forkert

Et andet kendt sted er Mattæus 26,28, hvor Jesus indstifter den nye pagt, og hvor 1992 Bibelen siger: ”som udgydes for mange til syndernes forladelse.”

Bibelen på Hverdagsdansk siger omtrent det samme: ”som udgydes for mange, for at de kan få tilgivelse for deres synder.”

Her siger Den nye Aftale fra 2007: ”med mit blod indstifter Gud en ny aftale der gør det muligt at få tilgivelse for det, man har gjort forkert.” Det blev revideret i 2011 til: ”med mit blod grundlægges et nyt forhold mellem Gud og mennesker, hvor alle kan få tilgivelse for det, de har gjort forkert.”

Her er begrebet synd udvidet fra en overtrædelse af Guds lov til en generel forkert handling. Man mister så den pointe, at synd i Bibelen er oprør eller ulydighed mod Gud, og ikke nødvendigvis hvad folk opfatter som forkert.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Leve som Gud vil ha’ det

Et meget kendt og teologisk vigtigt vers er Rom 3,23, hvor Bibelen 2020 siger det klart og forståeligt: Ingen lever, som Gud vil have det, og alle er langt fra ham. At synde i bibelsk forstand betyder nemlig, at man ikke i egen kraft kan leve op til Guds standard og hans vilje.

Ondskab

I Johs 16,8-9 er der sket en ændring i Bibelen 2020. I Den nye Aftale fra 2007/2011 står der om Helligånden: ”Den fortæller sandheden om synd, retfærdighed og dom. Synden er, at folk i verden ikke tror på mig.”

Bibelen 2020: ”Den fortæller sandheden om ondskab, retfærdighed og dom. Ondskaben er, at folk i verden ikke tror på mig.”

Jeg vil ikke sige, at det er forkert, men det er tankevækkende.

Lad mig give nogle få eksempler fra forskellige oversættelser:

(Se skemaet.)