Tomme ord om hjælp til forfulgte kristne

En bistand på 5 mio. viser, at regeringen i virkeligheden ikke prioriterer tros- og religionsfrihed, mener René B. Ottesen.

Fem millioner. Så meget blev det til på finanslovsforslaget til via udviklingsbistand at fremme religions- og trosfrihed. Generalsekretær i Open Doors, René B. Ottesen, kalder det lave beløb ”tæt på at være beskæmmende”.

På finanslovsforslaget for finansåret 2022 er der afsat fem millioner under punktet Indsatser vedrørende religions- og trosfrihed under udviklingsbistand. De fem mio. kr. er afsat til projekter og aktiviteter, der inden for rammerne af regeringens tilgang til området kan bidrage til at fremme religions- og trosfrihed samt beskytte trosbaserede minoriteter.

”Det er ikke ved magt eller styrke eller statslige midler, at vores arbejde drives frem,” udtaler René B. Ottesen, generalsekretær i Open Doors, som er en organisation, hvis arbejde støtter forfulgte kristne.

Open Doors opfordrer til bøn

René B. Ottesen ser med stor glæde på, at Danmark har fået et kontor for tros- og religionsfrihed, og at den nuværende regering har fortsat denne indsats.

”Men når man ser på de midler, som sættes af til området, er det tæt på at være beskæmmende,” udtaler han.
René B. Ottesen foretrækker en bred, folkelig opbakning med pengebeløb fra private over at få statslig støtte kombineret med, at mange bærer de forfulgte kristne i deres hjerte og beder for dem.

”Regeringen ville også sende et klart signal, hvis den sendte flere penge til området, og hvis den konsekvent tog emnet op med de lande, hvor forfølgelse af kristne er et stort problem.
Et samlet internationalt pres virker; det har vi set flere gange,” siger René B. Ottesen.

Abort som udviklingsbistand

Den økonomiske støtte til Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) udgør til sammenligning 755 mio. kr., altså 750 mio. kroner mere end støtten til tros- og religionsfrihed. Under SRSR er der blandt andet fokus på adgang til sikker abort.

En af samarbejdspartnerne er Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning – på engelsk International Planned Parenthood Federation (IPPF).


Artiklen fortsætter efter annoncen:I 2022 forventes 50 mio. kr. af de 755 mio. at gå til abortgiganten. Andre udviklingsprojekter har også abort som en prioritet.

I finanslovsforslaget hedder det, at støtte til piger og kvinders ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) er under pres fra konservative kræfter rundt om i verden.

FN’s Befolkningsfond (UNFPA) er FN’s centrale organisation for fremme af SRSR. Her arbejdes med FN’s 2030-dagsordens verdensmål 3 om sundhed og trivsel om mål 5 om ligestilling mellem kønnene.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Et andet fokus fra UNFPA lyder at opfylde alle udækkede behov for familieplanlægning som abort og prævention.