Fri læreruddannelse i Herning droppet efter politisk kovending

Valgmenighedspræst Morten Kvist har ikke opgivet håbet om at etablere en fri læreruddannelse i Herning

Sidste år regnede valgmenighedspræst Morten Kvist med, at der var politisk flertal for at starte en ny fri læreruddannelse i Herning. Men nu har De Radikale trukket deres støtte under et møde i Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Begrundelsen for at droppe forslaget om en ny læreruddannelse, der blandt andet skulle prioritere historie, dannelse og kristendom, er ifølge uddannelsesordfører Katrine Robsøe (RV), at etableringen af en ny skole ikke må ske ”på bekostning af eksisterende læreruddannelsesudbud”.

Den 2. marts vedtog et flertal uden om regeringen (V, K, RV, DF, LA, NB, Alternativet og løsgænger Simon Emil Ammitzbøll-Bille) at åbne for, at Danmark kan få en ny fri læreruddannelse.

Flertallet besluttede, at det skulle være op til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg at behandle eventuelle ansøgninger, skrev Folkeskolen.dk i december 2021.

Men udvalget valgte på et møde den 23. december at droppe støtten til den nye læreruddannelse i Herning med henvisning til, at en sådan vil trække studerende fra læreruddannelserne i Nørre Nissum, Skive og Silkeborg.

”Jeg er selvfølgelig trist. En ny fri læreruddannelse er en virkelig god idé, som kunne have haft positiv betydning for hele landet,” siger Morten Kvist ifølge Kristeligt Dagblad.

Præsten har siden 2013 kæmpet for projektet med den frie læreruddannelse, og han har ifølge TVMidtvest ikke opgivet kampen.