Påskenatsgudstjeneste

I Betlehemskirken på Nørrebro holder man en helt særlig gudstjeneste om aftenen påskelørdag. Herefter er der fest i menighedshuset.

Betlehemskirken på Åboulevard 8, København N, holder påskelørdag den 16. april fra kl. 21:00 en helt særlig påskenats-gudstjeneste.

– Dette var oldkirkens dåbsgudstjeneste. Vi bekræfter vores dåb. Kirken ligger i begyndelsen hen i mørket. En procession med ét lys træder ind i kirken, og lidt efter lidt breder lyset sig fra kirkegænger til kirkegænger.
Vi hører profetier om dåb og påske. Når påskeevangeliet har lydt, råber præsten: Kristus er opstanden! Og alle svarer: Ja, sandelig opstanden! Dette råb gentages flere gange i resten af gudstjenesten. Vi fejrer nadver med et oldkirkeligt ritual, skriver Betlehemskirken på hjemmesiden.

Martin Drengsgaard

– Selve gudstjenesten slutter omkring kl. 23.30. Derefter er der fest i menighedshuset, og der lidt forskelligt, hvornår folk går hjem – men festen plejer at være færdig omkring kl. 02.00, fortæller sognepræst Martin Drengsgaard.