En overfladisk kristendom hjælper ingen

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

Selv om Udfordringen i alle år har måttet kæmpe med en beskeden økonomi og imod alle odds, så er det lykkedes at udkomme i 50 år! Og netop sidste år havde vi det bedste overskud nogensinde. Derfor har vi råd til at give avisen til nye læsere i avisens 50 års-jubilæumsår.

De faste læsere kan forære avisen til venner og bekendte gratis og uden forpligtelser. Sådan fejrer vi jubelåret. Selvfølgelig håber vi, at de bliver så glade for avisen, at de vil beholde den efter prøveåret. De skal have chancen.

Det vigtigste af alt

Det, der har fået os til at kæmpe for at udgive Udfordringen, er troen på, at det kristne budskab faktisk er sandt. Vi har ikke blot set, at troen på Jesus kan forandre menneskers liv. Vi skriver ofte og gerne om det her i avisen. For der er ikke noget større, end at et menneske får ”Jesus i hjertet” med alt, hvad det fører med sig af velsignelse.

Alligevel véd vi også, at mange måske har prøvet at tro, og senere har mistet den smule tro, de havde. Så hvad er hemmeligheden? Hvordan bliver kristendommen til mere end tradition? Mere end teologi? Mere end politik og kultur? Men også mere end følelser? Hvordan bliver troen så levende, at man oplever Guds nærvær og Jesus som en nær ven? Og Helligånden som vejleder?

Den åndelige virkelighed

I dag er der mange, som godt véd, at der er en åndelig virkelighed. Heldigvis er der ikke så mange beton-materialister tilbage.
”Der er mere mellem Himmel og Jord,” siger mange. Og det er sandt. Men når de så opdager, at der ER en åndelig virkelighed, så søger de ofte i det alternative og okkulte.

Hvorfor går de ikke til kristendommen? Måske fordi de kun har mødt en død tradition uden det åndelige liv, som Ny Testamente fortæller om? Desværre er vores moderne kirker ofte mere optaget af at tilpasse sig og blive accepteret af samtiden, end af at fokusere på det åndelige.

Så det er ikke mærkeligt, at mange søger andre steder. Og det alternative og okkulte er ofte mere tillokkende og spændende.
Men er det sandt…? Vi har ofte mødt skuffede mennesker, som fortæller, at de har prøvet ”alt”. De har søgt og søgt. Udviklet sig, mediteret og uddannet sig, men de er ligesom aldrig nået i mål.

Når vi finder hjem…

Nogle finder til sidst tilbage til Gud og Jesus. De oplever, at der – mod deres forventning – var langt bedre realiteter i den kristne tro. De finder ”hjem” og finder fred. Og Gud tager åbenbart imod alle, der ligesom den fortabte søn vender hjem. Gud står med åbne arme, tilgivelse og ny velsignelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



For Gud er nemlig god. Uendelig god.

Kristendom light er ikke nok

I dag er der en del danskere, der søger tilbage til kristendommen. Politikere og andre kendte mennesker giver udtryk for, at kristendommen har haft stor betydning for vores kultur, og måske siger de også, at de selv tror. Det er meget positivt. Men hvis man virkelig skal have gavn og glæde af kristendommen, så er det ikke nok at ære den som kulturarv.

Der er mange, der nok tror – men ikke for meget. Ikke sådan, at det for alvor betyder forandringer i deres liv. Man fortsætter med at leve ligesom før. Man kan godt li’ det med næstekærlighed og tilgivelse, og man vil gerne have lidt hjælp ovenfra, når det brænder på. Men man bliver ikke grundlæggende forandret eller fornyet i sindet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Man gør ikke op med det onde i ens liv. Ja, man synes ikke engang, at der er noget ondt eller forkert. Og hver gang Helligånden forsøger at åbne øjnene på en tilhænger af kristendom light, så afviser han eller hun. For man vil hellere høre, at man er ”god nok”. Men den oprindelige, ægte kristendom fra Ny Testamente siger noget helt andet om den sag, end den tilpassede ”kristendom”.

Den ægte vare

Jesus sløjede ikke af på den tids forkyndelse. Han strammede op. Han viste os, at det slet ikke er nok med lidt religiøsitet og spiritualitet. Han viste os, at vi er fortabte, uanset hvor religiøse, vi er. Ja, at netop de religiøse kan være dem, der er længst fra Guds rige! (Læs selv de mange eksempler på det i Ny Testamente.) Kun Gud kan redde os fra fortabelsen. Og når Jesus taler om fortabelsen, så er det ikke blot et filosofisk og poetisk begreb. Det er helvede.

Det er først, når man indser dette, at man for alvor har brug for Jesus. En overfladisk kristendom hjælper ingen. Vi må omvende os, overgive os og tage imod Guds kraft, hvis vi skal opleve sejr over dæmonerne i vores liv. Vi må søge for alvor, hvis vi for alvor skal finde den skjulte perle. Vi må tilbage til den oprindelige kristendom, som vi finder i Ny Testamente. Uden alle kompromisser og bortforklaringer og smarte koncepter. Vi har brug for den ægte vare, hvis den skal gavne os.

”Følg mig!”

Ligesom i Ny Testamente siger Jesus også i dag: ”Følg mig!” For Han er vejen. Det koster noget at følge ham. Det kan koste venner, anseelse, magt, ambitioner og i nogle tilfælde endda forfølgelse. Men Jesus lover samtidig, at alle, der har givet afkald på noget for at følge ham, skal få det hundredfold igen her i livet – og evigt liv, når vi skal herfra.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Og jeg har lagt mærke til, at dem, der har mistet mest, er de mest taknemlige. Det kræver mod at følge Jesus, men det er det hele værd.