Angrebsbølge mod kirker og prolife-centre i hele USA

– Ufødte skal beskyttes mod overgreb, men også uventet gravide kvinder og familier skal sikres tryghed, mener Kerstin Hoffmann fra Retten til Liv.

En gruppe abortaktivister, som kalder sig Janes Revenge, har siden Dobbs-dokumentet blev lækket erklæret ”jagtsæson” mod prolife klinikker og kirker i USA. Gruppen har taget ansvar for en række angreb med hærværk og ildspåsættelser, og 16 senatorer har derfor skrevet til justitsminister Merrick Garland for at bede ham sikre pro-life-faciliteter mod angreb.

Siden slutningen af maj har både mor-barn-klinikker og kirker været udsat for hærværk, hvor der flere steder refereres til ”Jane” med rød maling på bygningerne. Aktivisterne har varslet både en ”hævnens nat” og en ”raseriets sommer” efter højesteretsafgørelsen, der giver de enkelte delstater i USA mulighed for at forbyde abort. Den tidligere præsidentkandidat Ted Cruz er blandt de 16 senatorer, som den 7. juni sendte justitsministeren en liste over angreb mod prolife-centre og kirker.

Glæde i prolife-grupper

Afgørelsen i Dobbs-sagen, som har vakt raseri blandt aborttilhængere, har samtidig skabt jubel og tak til Gud blandt prolife-folk i hele verden.

Den danske NGO Retten til Liv udtrykker på hjemmesiden glæde over højesteretsafgørelsen, men fastslår samtidig, at kampen for ufødtes retsbeskyttelse kun lige er begyndt.

Kommunikationssekretær i Retten til Liv, Kerstin Hoffmann, skriver således den 24. juni: ”Dette handler ikke kun om at beskytte ufødte imod overgreb, men også om at sikre kvinder og familier tryghed og lige adgang til et godt liv – også når en uventet graviditet melder sig. Her spillede de ca. 2000 krisegraviditetscentre, som er oprettet udover landet en stor rolle. Men der er også brug for politisk nytænkning og kreativitet.

En god dag for USA og en ny stor opgave. Tillykke!”