Håb for en sørgende jord?

Det grønne er godt for øjnene, hedder det hos bl.a. H. C. Andersen i 1843. En anden kendt sentens fra hans samtid var erkendelsen af, at ”alverden gik rundt i en grøn kasseking”, i dag stort set glemt, men måske det kan tjene nutiden som en symbolsk påmindelse om den opgave vi har fået: At passe på vores alle sammens lille funklende diamant.

– Desværre bruges betegnelsen ’grøn’ i dag så massivt, at den står i fare for, at der går inflation i den. Det grønne er på det nærmeste blevet en indholdsløs salgsartikel. Derfor er det med stor taknemlighed, at anmelderen griber ud efter svenske Peter Halldorfs nyeste bog, som den 11. formidlet til dansk af en trofast forlægger.

Her er substans at hente. I den indledende del opresumerer forfatteren den lange række af klimamæssige fortrædeligheder, som er blevet et bittert levevilkår. Der er ikke meget at råbe hurra for. Man kan beskytte sig mod næsten alt, på nær mennesket, siger en svensk digter. Og netop fordi katastrofe-scenarierne for en stor dels vedkommende er menneskeskabte, bliver udfordringen med at klima-sikre endnu større.

Forfatteren Naomi Klein ser det som udtryk for profit-tilbedelsens dominerende rolle, der har invaderet selv vore private sjæle (s. 51). Man blev næsten korporligt mindet om det forleden, da USA’s præsident Biden præsenterede en historisk ambitiøs klimaplan, og frem på skærmen kom så pludselig fhv. udenrigsminister Kristian Jensen; han kunne omtrent ikke få armene ned på grund af al den VÆKST, det ville afstedkomme herhjemme.

Peter Halldorf er i sin jagt efter svar på klima-katastrofens grundlæggende spørgsmål nået frem til, at klimakrisen (også) er en åndelig krise. Hos de gammeltestamentlige profeter – især Jeremias – finder han malende beskrivelser af denne naturens og skaberværkets uorden, men han finder også håb for vejen ud: Åbenbaringens vision om en ny himmel og en ny jord. Og Paulus’ ord om, hvad intet øje har set, tilføres en interessant kobling til anden side: kaldet til ”at lægge alle de dagsordener og afhandlinger væk, som vi udfærdiger for at give indtryk af, at vi behersker verden. Gamle modsætninger og fjendskaber, alle teorier om den stærkes overlevelse på bekostning af den svage, vendes op og ned” (s. 159).

En bog om klima og om håb. En bog, der fornemt dokumenterer, hvorfor forlaget ikke farer med løs og tale ved på sin hjemmeside at kalde sig ”værdibaseret”.

Peter Halldorf: ”Derfor sørger jorden. Klimakrisen og det kristne håb.”
172 sider. 250 kr. Boedal