To gode bøger i bogklubben

Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere og forfattere. På dansk er de to bøger ”Sindets fornyelse” og ”Helbredelse af det faderløse hjerte” udgivet. De udsendes nu i bogklubben. Casey har også haft et fast radioprogram, og han har arbejdet med misbrugere. Gennem de seneste mange år har han hjulpet kristne ledere til at vokse sundt i deres tjenester.

På næste søndag kommer der to forskellige bøger med Udfordringen ud til de læsere, som har tilmeldt sig bogklubben.

Nogle får bogen ”Sindets fornyelse” andre får ”Helbredelse af det faderløse hjerte”. Fælles for bøgerne er forfatteren, Casey Treat, som i begge bøger forsøger at hjælpe os til at komme nogle vigtige skridt videre i det kristne liv.

Sindets fornyelse

Jesus sagde: ”I må fødes på ny”. De fleste af os forbinder nok denne ”genfødsel” med enten dåben eller omvendelsen – afhængig af kirkeretning. Men Casey Treat peger på, at både Johannes og Paulus også skriver om at ”vandre i lyset” og en ”fornyelse af sindet”, som ikke kommer af sig selv. Her må der også vilje og disciplin til.

I ”Sindets fornyelse” præsenterer Casey Treat os for nogle af de nøgler, som er vigtige at få fat i for at blive fornyet. Frelsen redder os fra fortabelsen, men skal vi få et bedre liv her og nu, så må vi arbejde med os selv. ”Der er ingen hurtige løsninger”, skriver forfatteren; ”men, hvis du benytter disse nøgler til sindets forvandling, og adlyder Gud, så vil du opleve et sejrende liv”, lover han.

Bogen er fantastisk udfordrende og opmuntrende. Den opfordrer læseren til at arbejde seriøst med helt personlige problemstillinger. Der er oplæg og plads til notater, så bogen kan også benyttes til samtaler i cellegrupper og bibelkredse.

Casey Treat: Sindets fornyelse. Alstrups Forlag. 258 sider. Normalpris 198 kr.
Bogklubpris: 50 kr.

Genoprettelse af skadet faderforhold

I bogen ”Helbredelse af det faderløse hjerte” rækker forfatteren ud til alle dem, der lider under et manglende faderforhold til deres naturlige far eller faderskikkelse. En manglende eller skadet relation kan senere give sig udslag i manglende evne til nærhed, forpligtelse i relationer og ultimativt manglende trivsel og vækst.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forfatteren skriver til mennesker, som er i den situation, hvilket han også selv har været. Bogen har form som en guide til lægedom og genoprettelse. Først og fremmest fokuseres der på den enkeltes vilje. Gennem sine valg vælger man en kurs, som nogle gange er negativ; men gennem sine valg kan man igen omgøre dårlige vaner og tankemønstre.

Der lægges stor vægt på den enkeltes hjerteforhold til Gud og indre liv i det hele taget – med mange analogier, fx til havebrug og opgør med ukrudt; eller mad og hjertesygdomme i forhold til de ting, man fylder sig med.

– Der er uden tvivl situationer, hvor der er brug for mere end bogen tilbyder, fx forbøn eller terapi. Men i andre situationer er bogen en frimodig erklæring om, at det er muligt at forandre sig til det bedre, skrev Jesper Veiby i sin anmeldelse, da bogen udkom. Casey Treat: Det


Artiklen fortsætter efter annoncen:faderløse Hjerte. Alstrups Forlag. 128 sider. Normalpris: 188 kr.
Bogklubpris: 50 kr.

Sådan gør du

Bogklubmedlemmer modtager automatisk én af bøgerne med avisen. Læsere, der melder sig til bogklubben inden tirsdag kl. 12, får også én af bøgerne. (Tilmeld dig på udfordringen.dk/bogklub.)

Af tekniske grunde kan vi dog ikke styre, hvilken bog læserne får. De bogklubmedlemmer, der hellere ville have haft den anden (eller begge to), kan købe den anden til en favørpris på kun 50 kr. plus 29 kr. i porto – så længe laver haves.