Projektet ’Me&We’ skal styrke den gode trivsel på Frøstruphave

Efter coronatiden skal der satses på sunde fællesskaber, siger forstander Anders Østerby.

Flere unge skal hjælpes til at opsøge fællesskaber og ikke bare tilbringe tid i sit eget selskab.

”Hvis vi kan opnå en fælles social styrke, kan vi bedre sikre en god trivsel for vores elever”.

Sådan svarer forstander Anders Østerby på spørgsmålet om, hvorfor de på Frøstruphave Efterskole har valgt at bruge tid og penge på at tilslutte sig konceptet og efterskoleprojektet Me&We. ”Et team på 5 lærere har været og skal på kursus, og de er gået forrest i at søsætte arbejdet på skolen”, forklarer Anders Østerby.

Fællesskabs-værktøj

Han beskriver Me&We som en tilgang til trivsels- og fællesskabsarbejdet på fx efterskoler. Det er blevet udviklet i et samarbejde mellem blandt Mary Fonden og Efterskoleforeningen.  ”Efter flere år, der på den ene eller anden måde har været berørt af Corona, mærker vi, at der skal en endnu mere struktureret og ihærdig indsats til for at skabe sunde og stærke fællesskaber”, fortæller Anders Østerby, som også kan mærke, at flere unge skal hjælpes til at opsøge fællesskaber og ikke bare deres eget selskab.

Me&We er blandt andet øvelser og samtaleværktøjer for elever og medarbejdere, som gennem året vil arbejde med meget konkrete aktiviteter, der træner sociale kompetencer og styrker fællesskabet.

Me&We er blandt meget andet øvelser og samtaleværktøjer for elever og medarbejdere, som gennem året vil arbejde med meget konkrete aktiviteter, der træner sociale kompetencer og styrker fællesskabet. ”Vi oplever allerede, at værktøjerne fra Me&We er med til at give os et fælles sprog, som gør det nemmere for alle at tale sammen, også når det er de mere svære emner eller følelser, vi taler om,” slutter Anders Østerby.