Biskopper vil sikre ligestilling

Alle Danmarks biskopper ønsker at fjerne undtagelsesparagraffen, som gør det muligt at fravælge kvindelige ansøgere til præstestillinger. Forud for valget afviste kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) dog muligheden for en hurtig ændring af paragraffen.

– Jeg kommer ikke til at ændre en så vigtig paragraf, vi har haft i omkring 50 år, midt i en valgkamp, fastslog hun, ifølge DR.dk. Teksten lyder: ”I medfør af § 11, stk. 1, i lov nr. 161 af 12. april 1978 om ligebehandling af mænd og kvinder m.v. fastsættes:§ 1. Præstestillinger i folkekirken og dertil svarende stillinger inden for trossamfund undtages fra lovens område. Kirkeministeriet, den 10. juli 1978.”

Man bør ifølge Ane Halsboe-Jørgensen skelne mellem folkekirken, som har haft kvindelige præster i årtier, og de øvrige trossamfund. I nogle trossamfund kunne ophævelsen af undtagelsesparagraffen nemlig være i modstrid med Grundlovens paragraf 67 om religionsfrihed, fastslår DR.dk.