34 folketingskandidater ville adskille stat og kirke

Folketingskandidaterne ville afskaffe kristendommen - ansporet af Ateistisk Selskab.

34 folketingskandidater vil arbejde for at adskille stat og kirke og stoppe al støtte til kristne formål.

– Vi ønsker i mindre grad en samtale om kristne værdier og i højere grad en om demokratiske principper, skriver Anders Stjernholm, som er forperson for Ateistisk Selskab, og 34 folketingskandidater fra SF (2), Radikale Venstre (10), Enhedslisten (10) og Alternativet (12) i et forslag til folketinget.

Ønsker ligestilling

De 34 politikere ønsker ikke længere en sammenhæng mellem stat og kirke eller understøttelse af religiøse foreningers arbejde. De mener ikke, at det er statens opgave at bakke op om religiøse foreningers arbejde, ved at give dem fradragsberettigelse. Anders Stjernholm mener ikke, at ”sekulære livssyn har samme rettigheder som religiøse”, og at ”ikke-troende betaler til organisationer, som går imod den ligestilling, vi ønsker”.  Politikerne vil afskaffe kirkeskatten. Folkekirken bør i stedet opkræve medlemskontingent.

’Fjern alt religiøst’

De foreslår også, at kristendomsundervisning fjernes i skolen og erstattes af ”et mere filosofisk fag”. ”Danske børn lever i et komplekst, multikulturelt samfund, som kræver mere end gammel overtro at navigere i. Derfor ønsker vi, at kristendomsundervisningen i folkeskolen udskiftes med et bredere og mere balanceret filosofisk fag, der kan klæde børnene på til at forstå den moderne kulturelle og politiske verden.”

Selv om de 34 kandidater ikke ønsker, at staten skal blande sig i, om kvinder må bære tørklæde – så ønsker de, at staten skal være med til at bestemme om drengebørn må omskæres. Dette vil ramme det jødiske mindretal, for hvem omskærelse er lige så vigtig som dåb for kristne. Omskærelse er et påbud fra Gamle Testamente. Hvis omskærelse forbydes, vil troende jøder være nødt til at forlade Danmark.

Kun 3 blev valgt

Ved redaktionens slutning stod det klart, at kun tre af de ateistiske kandidater er blevet valgt ind i folketinget. Disse nævnes blandt de øvrige 34 kandidater, men er markeret med fed skrift. Kandidaterne nævnes ifølge rækkefølgen i debatindlægget i Altinget den 28/10:

Allon Hein Sørensen (ALT), Nordsjælland; Christian Holm Donatzky (R), Nordsjælland; Stinus Lindgreen (R), Københavns Omegn; Søren Søndergaard (EL), Københavns Omegn; Emilie Normann (R), København; Jes Vissing Teideman (R), København; Marie Kampmann (R), København; Carl Valentin (SF), København; Lisbeth Bech-Nielsen (SF), København; Stine Rahbek Pedersen (EL), København; Noah Sturis (ALT), København; Jan Kristoffersen (ALT), København; Jeppe Trolle (R), Sjælland; Jonas Paludan (EL), Sjælland; Bruno Jerup (EL), Sjælland; Anders Ladegaard Marchsteiner (EL), Sjælland; Jakob Schmidt (ALT), Sjælland; Katrine Ida Olsson (ALT), Sjælland; Michael Monberg (ALT), Sjælland; Vibeke Syppli Enrum (EL), Fyn; Simon Nyborg (ALT), Fyn; Bjarne Axelsen (R), Nordjylland; Jens Harder (ALT), Nordjylland; Nicklas Gjedsig (ALT), Nordjylland; Clara Wolf (ALT), Nordjylland; Mia Nybo (R), Østjylland; Frederik Aagaard Sørensen (R), Østjylland; Keld Marstrand Wang (R), Vestjylland; Charlotte Lindberg (EL), Vestjylland; Peter Sig Kristensen (EL), Vestjylland; Aksel Rosager Johansen (EL), Vestjylland; Mathias Christensen (EL), Sydjylland; Mikael Winther (ALT), Sydjylland; Ane Line Søndergaard (ALT), Sydjylland.