Hvis du ikke ved om du er kristen…

...men ønsker at være det. Hvordan så?

Af Jens Fischer-Nielsen Tidl. missionær i Bangladesh og sognepræst i Esbjerg. Forfatter til flere bøger, senest: ”Et Godt Liv”.

På busserne i Edinburgh stod der ”try praying”, prøv at bede! Det var en kampagne med bannere og plakater, som blev bakket op af byens kirker. Der var info-materialer og tilbud om kurser i kirkernes forhaller. (Se: trypraying.org).

Du tænker måske ”jeg er ikke hindu, ej heller muslim, så må jeg være kristen eller ingenting”, men det sidste oplever du fattigt. For du tænker: Der må simpelthen være mere … Hvorfra kommer alting ellers? … Og hvorfor er jeg her – lige præcis mig? … Og hvem skal jeg sige tak til? … Og hvem står jeg til regnskab overfor?

”Try praying!” …

”Prøv at bede!” Der er mange eksempler på mennesker, der prøvede at bede og fik svar. Vi kan læse om dem i Bibelen, men også i nutidige medier – fx denne avis. Jeg har selv hørt eksempler og selv oplevet freden, når Gud gav svar. Jeg har desværre også eksempler på mennesker, som ikke ville gøre forsøget: ”Det er ikke noget for mig…”

Én, der siger sådan, føler åbenbart, at vedkommende skal slå en knude på sig selv for at kunne tro. Eller tro, som jeg tror. Men tro er jo nærmere et håb – eller et valg om at følge Jesus.

Men hvordan gør man?

Mit råd er ganske enkelt: Gå i gang med at være det. Prøv fx i en måned. Gør nogle af de ting, som du tænker hører med til det at være en kristen: Gå til gudstjeneste, prøv forskellige kirker, til du finder en, hvor du finder dig godt tilpas. Bed om en samtale hos en præst eller en almindelig kristen, du har tillid til – de fleste troende kristne elsker den slags henvendelser. Læs i Bibelen (begynd med Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger i Ny Testamente).

Begynd at bede en bøn om morgenen og om aftenen, fx Fadervor eller en fri bøn, hvor du bare siger, hvad du tænker. Slå kors for dit bryst, før du skal ud i trafikken eller igang med en opgave, du måske frygter lidt for. Gør det, du tænker hører med til at være en kristen. Lyt til de traditionelle salmer eller noget mere inderligt eller sprælsk. Du finder alle genrer på nettet. Og alle slags kirker i virkeligheden.

Søg efter et ALPHA-kursus i din lokale kirke eller på nettet, så kan du få ord på det, du tror på – eller tvivler på.

Tag på en ’rejse’ og følg ledestjernen!

Hvad med at bruge denne juletid til at ny-orientere dig? Det er populært at kalde sådan en nyorientering for ”en rejse”. I juleevangeliet rejste ”de vise mænd fra Østerland”. De var søgende mennesker. De fulgte en stjerne – en ”ledestjerne”. I julesalmen ”Dejlig er den Himmel blå” står der: Vi har og en ledestjerne. Og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Salmen fortsætter med en forklaring: Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans Guddoms-ord det klare! Bibelen er det klare ord fra Gud, som viser vej. Nyorientering kræver en indsats. Try Praying! – Prøv at bede. Jesus lover: ”Enhver som beder, får; og den, der søger, finder; og den, der banker på, lukkes der op for”. (Matt. 7,7-8).

Og i Romerbrevet 10,13 står der ”enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses”.