Møde om ’Det overnaturlige’ i Oase Sønderjylland

Leif Johanson

Søndag d. 13 november kl. 14.00 taler Leif Johanson i Frøforsyningen, Lille Kolstrup 20, 6200 Aabenraa om ”Det overnaturlige på en naturlig måde”.

– Hvorfor var det vigtigt, at disciplene skulle blive i Jerusalem og vente på Helligåndens udgydelse? Er det også vigtigt for os i dag? Med Helligåndens fylde fik disciplene kraft til at profetere, helbrede og tale med et nyt sprog. Vi prøver at gå samme vej og bede om fylde af Helligånden, og herefter prøver vi bruge de gaver, som Gud giver, skriver Oase Sønderjylland.