Soldaterhjemmet i Karup 75 år

Soldaterhjemmet leverede i juni mad til 125.000 gæster under Danish Air Show i Karup.

Hygge i ”Kuffen i Kølvrå”, som nu officielt hedder ”KFUM’s Soldaterhjem, Karup”.

Den 11. november kunne KFUM’s Soldaterhjem i Karup fejre 75 års jubilæum.

Soldaterhjemmet er tilknyttet Flyvestation Karup og har som sådan været et vigtigt mødested for tjenestegørende i Flyvevåbnet. Mange piloter, flymekanikere og andre med deres gang på Flyvestation Karup har brugt soldaterhjemmet til at slappe af og have et hjemligt sted at mødes med kammerater og kolleger.

Karup er også særlig kendt for Airshow, som flyvestationen forestår, og KFUM’s Soldaterhjem leverer maden til alle gæsterne – i 2022 var der 125.000 gæster, der kom forbi.

– Vi har det bedste, fedeste og lækreste soldaterhjem ved flyvevåbnet. Vi er også det eneste, siger siger lederparret Anne og Allan Schrøder (th).

Fra Anden Verdenskrig

Flyvestationen blev bygget af tyskerne under 2. verdenskrig som ”Fliegerhorst Grove”. Efter befrielsen blev flyvepladsen og det omliggende område overtaget af Indenrigsministeriet.

Fra 1945 til 1947 indkvarteredes ca. 22.000 tyske flygtninge uden for selve flyvepladsen, i Gedhus og Grove. Området blev senere overtaget af Hærens flyvetropper, indtil Flyvevåbnet blev oprettet i 1950. Flyvevåbnet har siden haft sin og Nordeuropas største flyvestation på stedet.

Den 6. marts 1946 begyndte KFUM’s Soldatermission arbejdet i små lokaler inde på flyvestationen. Lokale folk fik indsamlet 10.000 kr. og fik foræret en gammel barak fra Nykøbing Falster, som blev transporteret til Kølvrå, stillet op og indrettet.

Barak indviet i 1947

Den 11. nov. 1947 kunne soldaterhjemmet indvies på den plads, hvor det nuværende hjem ligger. Nogle år senere kom endnu en træbarak til Kølvrå, der rummede tv-stue, kontor og medarbejderværelser. Den blev sammenbygget med salen.

Den nuværende sal blev bygget i 1968, mens den sidste del af det oprindelige soldaterhjem, nemlig privatboligen, blev erstattet af den nuværende lederbolig i 1974.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Påsat brand i 1984

Ved en påsat storbrand den 7. juli 1984 udbrændte den tilbageværende træbarak med tv-stue og medarbejderværelser. Den øvrige del af soldaterhjemmet blev svært røgskadet og en del også brandskadet.

Efter branden blev salen, udsalget og køkkenet renoveret, og der blev nyopført en fløj indeholdende tv-stue og et mødelokale samt 4 medarbejderværelser med fælles bad og toilet og med egen indgang fra gårdsiden. Det ”nye” soldaterhjem blev genindviet den 23. februar 1985.

Ud over bygningen af det nye indgangsparti, inkl. nye toiletter i 2009, er der ikke sket væsentlige bygningsændringer siden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:KFUM’s soldaterhjem i Kølvrå er tilknyttet Flyvestation Karup. Flyvestationen blev bygget af tyskerne under Anden Verdenskrig, og efter krigen boede der 22.000 tyske flygtninge i området. I 1946 begyndte KFUM’s Soldatermission sit arbejde i små lokaler inde på selve flyvestationen.

’Det fedeste soldaterhjem’

I 2010’erne er der brugt megen energi og økonomi på at få skabt et godt indeklima og indemiljø. Takket være gode overskud fra bl.a. Airshow og en fornuftig drift er der blandt andet blevet isoleret, isat nye vinduer og døre, skiftet tag og foretaget andre nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Desuden er der skiftet møblement i både sal og dagligstue, og hele bygningen er blevet lysnet indvendigt, så den i dag fremstår som en moderne ”dagligstue”.

”Det er vel altid sådan, at det lederpar, der for tiden har ”vagten”, også sætter deres præg på indretningen og efter bedste evne forsøger at få soldaterhjemmets indretning til at afspejle den stil og opfattelse, de selv har, som værende den bedste”, udtaler Soldaterhjemslederne Anne og Allan.

”Derfor synes vi, her er rigtigt rart og hyggeligt at være. Vi plejer at sige, at vi har det bedste, fedeste og lækreste soldaterhjem ved flyvevåbnet,” siger lederparret og tilføjer: ”Vi er også det eneste!”


Artiklen fortsætter efter annoncen:’Soldaterhjem Karup’

KFUM’s Soldaterhjem har faktisk også skiftet navn fra KFUM’s Soldaterhjem i Kølvrå til KFUM’s Soldaterhjem, Karup. Det skyldes et ønske om at knytte hjemmet stærkere til den geografiske betegnelse, som også Flyvestationen har, og som de fleste kender og ved, hvor er.

I skrivende stund er soldaterhjemmets udearealer genstand for en stor renovering, takket være en stor arv samt velvillige bidrag fra lokale Y’s mens klubber. Der etableres to store, nye terrasser, en ny, stor bålplads og overdækning.

”Der er brug for gode udendørsarealer, for soldater- og veteranliv er i høj grad udendørsliv, og det skal gerne styrkes med de nye tiltag”, siger Anne og Allan.
Soldaterhjemmet er i dag velbesøgt. Der er for tiden kun 120 værnepligtige pr. hold, der indkaldes to gange om året.

Til gengæld bliver soldaterhjemmet brugt til mange andre ting i relation til flyvestationen. Der afholdes mange møder for foreninger, receptioner, pårørendearrangementer, hjemmeværnsbespisning med mere.
Anne og Allan smiler til hinanden med en bemærkning om, at med det antal besøgende, de har, ”så er det ikke svært at leve op til mottoet: ”Vi er jo lige her, og der har vi så været i 75 år”!

Jubilæumsreception

Den 11/11 1947 blev soldaterhjemmet på Herningvej 31, Karup indviet, og det har været i brug lige siden. Der var 75 års fødselsdagsreception på KFUM’s Soldaterhjem, Karup på selve dagen, den 11. november 2022, med Åbent Hus og reception fra 13-16.