Aktiv folkekirke må lukkes ned i et år

Kirkens begravelseskapel skal nu bruges til gudstjenester.

Nytårsdag kl. 11.00 har Nicolai Kirke i Aabenraa den sidste gudstjeneste. Dagen efter lukkes kirken i næsten et helt år frem til november 2023.

Kirken er kendt for at være en meget aktiv kirke under ledelse af sognepræst Jørgen Jørgensen. Og årsagen til nedlukningen er da heller ikke manglende kirkegang, men at et meget dyrt elvarme-anlæg, som blev installeret i 1953, skal udskiftes med fjernvarme.

Dengang i 1950’erne fjernede man også et stort og tungt tårn fra den tyske tid og satte en mindre tagrytter på som klokketårn. Men betonfundament blev der, og det er nu ved at smuldre. Så det skal også ordnes i løbet af 2023. Når gulvet nu skal brækkes op, så skal det også foregå med stor omhu i den fredede middelalderkirke.

Kirken er nemlig helt fra midten af 1200-tallet, altså kort efter kristendommens indførelse. Kirken blev på det tidspunkt opført på et højt punkt udenfor den oprindelige by, men i dag er kirken omkranset af den gamle bydel, hvor den er det ældste bevarede hus i Aabenraa.

Jørgen Jørgensen er sognepræst ved Nicolai Kirke, som er det ældste hus i Aabenraa – formentlig helt fra midten af 1200-tallet. Nu skal varmeanlægget i middelalderkirken udskiftes.

– Kirken har været centrum for utallige gudstjenester; først i katolsk tid og fra ca. 1525 som luthersk folkekirke. Byens børn er døbt i denne kirke; og herfra er mange blevet viet og begravet, fortæller Jørgen Jørgensen. Han har bla. skrevet en bog om ”Nådegaver – i brug”.

Kirke med fornyelse

Til trods for de gamle bygninger er kirken kendt for at være en meget nutidig og levende folkekirkemenighed med mange aktiviteter. Der er et vidt forgrenet menighedsliv omkring kirken med mange frivillige, involveret i et menighedsfællesskab, en formiddagscafe for især ældre, alpha-kurser, korarbejde og møder for forskellige kirkelige foreninger.

Så der er hårdt brug for, at menigheden fortsat kan mødes. Sct. Nicolai kirke er én af tre folkekirker i Aabenraa. Og man kunne forestille sig, at menigheden blot skulle gå til gudstjenester i de andre kirker. Men det er nu besluttet, at menigheden kan mødes i kirkens kapel, hvor der et flot gudstjenesterum med plads til 130.

Det ligger ved kirkegården et godt stykke fra kirken, men her opstilles nu knæfald, døbefont og prædikestol, så rummet bliver en ”rigtig kirke”. Lovsangsgudstjenester – som sker én gang månedligt – bliver flyttet til sognehuset Nicolaihuset, hvor også Onsdagsfællesskabet får plads i den periode, hvor kirken er lukket.


Artiklen fortsætter efter annoncen: