Ny uddannelsesvej åbnes for teologistuderende

Menighedsfakultetets studerende har problemer, når de tager deres bachelorgrad i teologi.

– Menighedsfakultetets (MF) studerende risikerer ikke at kunne læse videre på de danske universiteters kandidatuddannelse på grund af manglende pladser, fortæller landssekretær Niels Andersen fra MF. Det er en politisk bestemt dimensionering, som sætter et loft for, hvor mange studerende, der må optages.

Forsinket op til et år

MFs studerende får en norsk offentlig akkreditering gennem Fjellhaug International University College (FIUC). Men i sommer blev det klart, at MFs studerende, som bliver afvist, kan søge om at blive optaget på universitetets bacheloruddannelse og tage tillægsfag, inden de kan optages på kandidatuddannelsen.

– De vil blive forsinket i op til et år, siger Nils Andersen.

– Derfor har vi haft samtaler med Aarhus Universitet (AU) for at finde en mere sikker vej gennem brug af de gældende regler om forhåndsmerit i forbindelse med studier i udlandet.

– Vi anbefaler vores kommende studerende at søge optagelse på AU’s bacheloruddannelse i teologi på lige fod med alle andre. Sideløbende vil de, som vælger at gå ind på denne ordning, også tage en række fag ved FIUC’s norske bachelorprogram på MF, fortæller han.
De studerende vil på forhånd kunne søge om merit.

Win-win

– Den helt store gevinst ved at tilbyde denne kombinationsløsning er, at vore studerende sikres en uddannelsesvej uden forsinkelser og kan gennemføre på normeret tid, udtaler Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

– Vi kan fortsat undervise i de mest holdningsbærende teologiske kernefag og kan inkludere de studerende i miljøet på MF. På den måde bevarer vi muligheden for at give vore studerende den faglige, åndelige og menneskelige ballast, som vi mener skal til for at udruste dem til at blive præster og andre nøglepersoner i kirke og mission, siger han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mulighed for SU

Normalt kan studerende, der læser på MF, ikke modtage SU, medens studerende, som læser ved Aahus Universitet, har ret til SU.

– Når man som et led i denne uddannelse vælger at tage dele af den ved en udenlandsk institution, kan man godt få SU som andre. Samtidig kan de studerende fortsat deltage i Menighedsfakultetets studiemiljø og i de frivillige praktisk-teologisk dannende kurser og forløb på MF, fortæller Niels Andersen. FIUC udbyder en fuld norsk bacheloruddannelse ved MF i Aarhus. Uddannelsen er godkendt i det europæiske Bologna-samarbejde, for at fremme studiemobilitet i Europa.

De fleste bliver præster

– Det er vigtige fag fra denne uddannelse, som kan meritoverføres til uddannelsen ved AU efter reglerne om forhåndsmerit. Det betyder, at fag fra udlandet bliver godkendt som en del af et dansk studium, siger Nils Andersen. Modsat er det også muligt at få meritoverført fag fra AU til FIUC, og studerende, der vælger at gå denne vej, vil derfor også opnå en norsk bachelorgrad ved FIUC.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Hovedparten af vores studerende læser teologi med henblik på at søge ansættelse som præster i folkekirken. Vi vurderer, at denne mulighed vil sikre den mest lige vej frem til en sådan ansættelse, men også en ideel integration i det arbejdsmiljø og kollegafællesskab, som de senere skal indgå i, slutter Nils Andersen fra MF.