Elevrekord på kristent gymnasium i København

– Vi er svært tilfredse! For første gang er vi så fyldt op, at vi kun med forsigtighed kan tage flere ind, fortæller rektor Kurt West Rønne fra Hovedstadens Kristne Gymnasium i Vanløse.

HKGym kunne gøre status, da fristen for at søge ind på gymnasiet udløb den 13. marts. Her viste det sig så, at der var tale om en ny rekord, idet 40 havde søgt ind på HKGym som første prioritet, foruden 8, der havde gymnasiet som anden prioritet.

– Der kommer ofte nogle flere senere, altså før august. Men generelt oplever vi nu årgange med et mindre elevgrundlag, og nogle gymnasier måtte ikke optage 1g’ere sidste skoleår, forklarer Kurt Rønne. Den glædelige rekord blev fejret med kagemand til alle på det kristne gymnasium, der åbnede sin første stx-uddannelse i 2017 med Sigbjørn Sørensen som rektor. Dengang valgte man at starte, selv om det helt indtil slutningen af august så ud til, at der ville være under 20 elever, så skolen måtte starte uden statstilskud. Men de sidste elever kom til i tide, og siden er skolen bare vokset og vokset.

F

På en af gangene har eleverne moret sig med at tegne skolens første rektor, Sigbjørn Sørensen, som en panda, der læser en bog med en tegning af skolens nuværende rektor, Kurt Rønne. Da Udfordringen besøgte skolen i februar, viste Kurt Rønne (TH) en oversigt over antallet af forventede elever, samt hvor mange der får brug for kollegieplads.

yldt kollegium

Med det nye store elevtal vil der opstå nye udfordringer for HKGym, idet mange af eleverne fra provinsen vil få brug for en kollegieplads i nærheden af skolen i Vanløse. Indtil nu har en håndfuld elever kunnet bo på et privat kollegie hos Birthe og Michael Riis-Bentzen, men de mange nye elever i det kommende skoleår vil sprænge rammerne både på Jydeholmen 15, 2. sal og på kollegiet.

Forårskoncert i frikirke

– For nylig fik HKGym’erne et særligt tilbud, fordi Apostolsk Kirke havde besøg af et kristent band, LZ7, fra Manchester. Gruppen synger ikke udelukkende sange med kristne tekster, men de aflægger vidnesbyrd mellem sangene. Og da gruppen alligevel var i landet, fik HKGym’erne og eleverne fra Nordsjællands Efterskole tilbuddet om at deltage i en gratis ekstra-koncert, fortæller Kurt Rønne.

Koncerten samlede 100 i Vanløse Frikirke, og det var en stor succes blandt eleverne.

Tre linjer og tre F’er

Dina Bach Rønne har valgt Musiklinjen på HKGym.

HKGYM har tre linjer: Samfundsfaglig, Musik, Naturvidenskab. Gymnasiet bygger på kristne værdier – men unge fra alle baggrunde er velkomne. Hovedstadens Kristne Gymnasium har tre primære fokusområder: Faglighed, Fællesskab og Fundament. Fundamentet er den kristne tro, som ofte præger de to ugentlige samlinger, der går under navnet “ildt” … ”nogle gange beder vi en bøn sammen for dem, der vil være med til det. Vi har også kristendom som et lille ekstra fag, hvor forskellige emner med relation til kristendom tages op, men altid med et udgangspunkt i, hvad I mener om tingene.

Derudover så er der elev-arrangerede morgenandagter og lovsangsaftener, og hvad eleverne ellers kan finde på,” hedder det på skolens hjemmeside.


Artiklen fortsætter efter annoncen: