Bibelskole i Thisted fortsætter med nyt hold

For andet år i træk holder Omega Kristent Center i Thisted bibelskole én weekend i hver måned. Nyt hold starter den 11.-12. august.

Omega Kristent Centers lokaler på Vestergade 84 i Thisted.

Når Omega Kristent Center indbyder til en ny sæson bibelskole, er det fortsat under overskriften ’Træningsskole for endetidens sejrskristne’.

I undervisningen lægges der vægt på, at eleverne “griber” åbenbaringer og Helligåndens salvelse ud fra undervisningen og workshoppen, hvor der praktiseres og handles på det underviste.
Der vælges emner og aspekter, som arrangørerne finder særligt vigtige for endetidens sejrskristne. Deltagerne skal være forberedte på, at det annoncerede undervisningsprogram ikke altid følges, da følsomhed overfor Helligåndens ledelse prioriteres over et fastsat program.

Skolen forgår i Omega Kristent Centers lokaler på Vestergade i Thisted fredag fra kl. 14 til lørdag kl. 17.00 den anden weekend i hver måned. Det koster 800,00 pr. måned inklusiv forplejning og undervisningsmaterialer. Det er kun muligt at melde sig til hele året – man kan ikke vælge dele af pensum. Undervisningen varetages af kirkens lederpar Henrik & Gitte Csizmadia, Wayne Simmonds og Jens Garnfeldt.

Tidligere elever er kommet fra både fjern og nær. Ægteparret Ulla og Hans Rinkovski fra Als i Sønderjylland har udtalt følgende efter deres deltagelse:
– Den fokuserede undervisning om tungetale har bragt megen velsignelse til vores hjem. Atmosfæren og Gudsforholdet har ændret sig i særlig positiv retning for os og gjort os rigere.”
Man kan få yderligere informationer ved henvendelse til kirken på omega@heaven.dk/mobil 5353 5138. /Lisbeth