Kirkefest og inspirationsdag i Skjern om ny bibelglæde

Evangelisk Luthersk Netværk ønsker at samle folk fra mange menigheder til fælles inspiration.

Ole Andersen; generalsekretær i KFS,.

Alle er velkomne til Kirkefest, når Evangelisk Luthersk Netværk inviterer til Kirkefest lørdag den 16. september i Skjern Bykirke.

Kirkefesten er en glad inspirationsdag, hvor temaet er Fornyet bibelglæde, oplyser ELN.

Talerne

Ole Andersen, generalsekretær i Ordet & Israel, tager ad to omgange deltagerne med på opdagelse i Bibelen. Det skal bl.a. handle om Kirkevækst i Apostlenes Gerninger og i dag. Jakob Højlund, der er generalsekretær i KFS, holder oplæg om unge og tro: ”Hvor henter unge deres tro—og hvordan støtter vi unge i troens vækst.”

Jakob Højlund.

”Vi inviterer til Kirkefest, fordi vi ønsker at inspirere og udfordre til at tage Bibelen for det, den er: Guds eget ord. Det har vi brug for at stå sammen om,” siger ELN’s formand Jens Lomborg og understreger, at kirkefesten er for alle.

Kirkefest på tværs

”Vi håber, at vi kan samle mange, som på tværs af menigheder og fællesskaber deler ønsket om at holde fast i Bibelen. Og derfor er alle hjertelig velkomne til Kirkefest. Vi er overbeviste om, at det bliver en dag med inspirerende forkyndelse, viden, udfordringer, erfaringer, lovsang og fællesskab.”

En ny sang for Herren

musikalske præstepar Merete og Roar Steffensen.

Kirkefesten slutter med ’Syng en ny sang for Herren…’ ved ægteparret Merete og Roar Steffensen med band. Skjern Bykirke har store lyse lokaler og en rummelig kirkesal, så der er god plads til at nyde både samlinger, mad og fællesskab. Forældre med mindre børn har gode muligheder for at følge med i programmet i kirkesalen i tilstødende lokaler.

Man kan læse hele programmet og tilmelde sig på hjemmesiden, hvor der flere praktiske oplysninger. Deltagerbetalingen er 250 kr. (150 kr. for studerende). Kirkefesten foregår i Skjern Bykirke, Nygade 52, Skjern kl. 10-16.30.