Refugiepræsten og forfatteren Kirsten Mørch-Nielsen er død

Kirsten Mørch-Nielsen har skrevet bogen Lys bag døden. Hun har også malet et portræt af Kristus, som hun havde set ham under en nærdødsoplevelse. Billedet hænger på Mikkelsbakke Refugium.

Kirsten Mørch-Nielsen, der var kendt som forfatter, foredragsholder og refugiepræst på Mikkelsbakke Refugium på Mors, døde den 8. august, 83 år gammel.

Kirsten Mørch-Nielsen skrev bogen ”Lys bag døden. Engle og syner, hjertestop og hjerneskade” på baggrund af en nærdødsoplevelse, hun havde haft som ung. Som følge af et 11 minutters hjertestop under en operation i 1968 fik hun en svær hjerneskade, hvor hun blandt andet mistede evnen til at tale og læse. Under hjertestoppet fik hun en nærdødsoplevelse og oplevede, at engle transporterede hende til himlen.

Her fik hun et møde med Kristus, som hun senere malede efter hukommelsen. Med systematisk træning lykkedes det hende også igen at kunne tale og fungere i hverdagen. Hun har også efterfølgende både skrevet bogen, malet og holdt foredrag, som har trukket mange af huse rundt omkring i landet. I 1963 tog Kirsten Mørch-Nielsen lærereksamen fra Ribe Statsseminarium med musik som linjefag.

Hun har undervist flere steder i Danmark og senere England, hvor hun blev optaget i solistklassen i oratoriesang på Guildhall School of Music & Drama i London. I 1977 påbegyndte hun særuddannelsen til præst, og hun fik sit første embede i Køng-Svinø på Sydsjælland 1982. I 1984 blev hun viet til organist og skolelærer Henrik Feldbæk Nielsen, og fem år senere fik hun embede i Mou-Dokkedal i Øst Himmerland indtil 1999.

1992 udkom Kirsten Mørch-Nielsens bog ”Lys bag Døden”, der handler om hendes hjertestop under en operation i USA i 1968 og hendes møde med Jesus. Bogen er senere blevet genoptrykt flere gange, og i 2000 udkom bogen i en udvidet udgave, hvor forfatteren opså beskrev de engle og syner, hun oplevede under hjertestoppet.

Kirsten Mørch-Nielsen blev initiativtager til oprettelsen af et Fælleskirkeligt Klosterhus i Nordjylland. Foreningen købte et netop nedlagt plejehjem på Mors og indsatte Henrik og Kirsten Mørch-Nielsen som lederpar på Mikkelsbakke Refugium. Her har parret haft ansvar for flere hundrede årlige overnatninger, andagter, sjælesorg foruden bygningerne, maden og alt det praktiske. De har også været aktive i kirkelivet på Mors, bl.a. som organister. Begravelsen foregik fra Outrup Kirke den 17. august.