Afbrændingsforbud skal ikke kun gælde koranen

Blasfemiparagraffen handlede om hensynet til andre - ikke til 57 muslimske lande, påpeger Bibelselskabets generalsekretær.

Johannes Baun er generalsekretær i Det Danske Bibelselskab.

Bibelselskabet, som udgiver den autoriserede bibel i Danmark, reagerer nu på den aktuelle debat om afbrænding af hellige skrifter.

Generalsekretær Johannes Baun har intet kønt at sige om denne praksis, hvor enkeltpersoner har skabt udenrigspolitiske problemer ved at afbrænde koraner som en form for spot og provokation. Det skriver Bibelselskabet i en pressemeddelelse.

Afviser specifik ”koranlov”

”Hvis det, som regeringen overvejer, bliver gjort ulovligt at afbrænde koraner, bør det naturligvis også være ulovligt at afbrænde bibler og andre hellige skrifter. Både fordi der skal være lighed for loven, og fordi et særskilt koranafbrændingsforbud kan opfattes, som at regeringen underlægger sig et udenlandsk pres,” siger Johannes Baun.

”Overordnet set mener jeg, at hellige skrifter
ikke bør afbrændes; de bør læses.”

”Vi risikerer at erstatte den gamle blasfemiparagraf med, hvad folk i almindelighed kunne kalde en ’koranlov’.
Hvis det blot bliver kriminaliseret at afbrænde koranen på en bestemt fortovsflise foran en udenlandsk ambassade, ville det ikke ske som følge af et ønske om gensidig hensyntagen i Danmark, men snarere som følge af pres fra de 57 muslimske lande i OIC,” udtaler Johannes Baun.

Hensynet til andre

Han udtrykker også støtte til indførelsen af en lov, der tager hensyn til de mennesker i Danmark, der betragter visse skrifter som hellige. ”Den nu afskaffede blasfemiparagraf var ikke lavet af hensyn til Gud, men af hensyn til mennesker. Den tog hensyn til menneskers religiøse følelser og blev i øvrigt kun brugt i ganske få tilfælde.

Loven var et hensyn, vi tog internt i samfundet og ikke et hensyn, vi tog til 57 muslimske lande. Den trådte i praksis ikke nogens frihed under fode,” siger Johannes Baun og slutter: ”Overordnet set mener jeg, at hellige skrifter ikke bør afbrændes; de bør læses.”