”Slip mobilen og tal med din sidemand”

Danske studerende er under pres, og det er svært at starte på en ny skole. Derfor har man blandt andet på gymnasierne stort fokus på det sociale miljø.

Group of three happy students enjoying lunch in cafe outdoors, laughing and chatting at table with books together

I artiklen: Kan kristne gymnasier sikre et sundt miljø uden mobning og alkohol?” svarer tre rektorer, hvordan de sikrer en god studiestart på deres gymnasier. Her ser vi lidt nærmere på, hvordan man prøver at sikre det gode miljø på skolerne.

På Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing bød rektor Jacob Daniel Leinum for nylig velkommen til de nye 1. g’ere, deres forældre og pårørende. KG’s rektor sammenlignede gymnasietiden med en spændende 3-årig rejse og fastslog blandt andet, at troen har betydning for alle aspekter af skolens arbejde.

Fra elev til studerende

Jacob Daniel Leinum sagde blandt andet:

”Nu skal vi til at begynde KG-rejsen sammen med jer elever. Det kan måske ligne en lang tur – 3 gode spændende vigtige år. Det bliver en tankevækkende, interessant og varieret rejse. Det bliver en vandringsrute med rygsæk på gennem forskellige landskaber og oplevelser. En rejse fra start 1.g til slut 3.g – og til allersidst en flot hue på. I vil få ømme tæer undervejs, I vil få udtrådte sko og trætte ben, men også opleve fantastiske udsigter. I gymnasiet kalder vi det, at man går ”fra elev til studerende.” Altså en vandring fra det, I kender med at være elever i skolen, til i højere grad at være studerende unge mennesker. I praksis betyder det, at lærerne udfordrer jer på en lidt ny måde. I vil blive mere selvstændige, tage mere ansvar og få flere valg. Vi skal nok hjælpe jer godt på vej, og I vil opleve både støtte og udfordring undervejs.

– Gode venner kan noget, som intet andet kan, fastslog rektor Jacob Daniel Leinum i sin tale til KG’s nye elever.

Håb og fællesskab

Jeg vil nævne 3 vigtige værdier, vi vil give jer på rejsen. KG er et kristent gymnasium, hvor vi tror på at ”vi er genfødt til et levende håb” – som det også lyder ved vores dåb og begravelse. Vi er og vil være en håbs-bærende institution. Det betyder konkret, at troen har betydning for alle aspekter af vores arbejde….
I dag går turen på KG så i gang.

De første stigninger og smukke udsigter kommer med det samme. Nye rejsefæller og venner mødes. De første spændende spørgsmål: Skal vi følges, skal jeg hjælpe dig med lidt af bagagen? Skal vi være venner? Skal vi hjælpe hinanden med at finde vej? Skal vi spise sammen? Skal vi holde i hånd? Den 2. værdi er fællesskab, som også er et af årets indsatsområder for os.

Det er spændende at starte en ny rejse, men det er bedst at have nogen at dele vandringen med. Det er nødvendigt at gå nogle strækninger alene, men gode venner kan noget, som intet andet kan. Der vil være tidspunkter, hvor gode venner måske kan hjælpe med at bære rygsækken. Der vil være tidspunkter, hvor rygsækken må pakkes om, så bare det mest nødvendige kommer med eller indholdet må fornyes.

Gymnasievandringen er et godt sted at få venner, nogen at følges med, nogen at grine med og græde med, nogen at glædes med og være uenige med, nogen at formes af og blive udfordret af. De helt perfekte venner findes ikke, ligesom vi ikke selv er perfekte venner, men rigtig gode venner er der mange af – også når livet kan blive svært eller lidt indviklet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der vil komme nogle bump på rejsen,
men vi vil arbejde for at klare det sammen.
Du er ikke ladt alene. Vi er ikke overladt til os selv. ”


Derfor bliver vi nødt til at satse, til at give noget af os selv. Vi kommer til live i fællesskaber og venskaber. Vi formes, rystes, udrustes, rodfæstes, files til – ingen af os er upåvirkede af mødet med hinanden. Vi er udleveret til hinanden i livet og smerten, sorger og glæder, fællesskaber og konflikter. Så slip mobilen – og tal med din sidemand!

Der vil komme nogle bump på rejsen, men vi vil arbejde for at klare det sammen. Du er ikke ladt alene. Vi er ikke overladt til os selv.

Troen som livskompas

Samtidig skal vi huske, at det at stille krav er at vise omsorg og respekt! Derfor stiller vi også krav på KG. Vi tror på den dynamik og seriøsitet, der ligger i at blive taget alvorligt, og at der er forventninger. Vi hjælper og støtter og ønsker dialogen, men kravene vil altid være der; og vi tror, at de krav former os som mennesker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De faglige krav vil snart blive tydelige for jer. Vi tror på, at der er en vigtig faglighed at lære her i gymnasiet. Dygtige lærere, som brænder for deres fag, og som glæder sig over at læringen lykkes. Lærere, som selv bliver høje af at se jeres lys i øjnene, når det lykkes! Det gælder både som det enkeltfaglige, men også som alt det, der ligger mellem linjerne og i den samlede forståelse – det vi kalder dannelse.

Det er en smuk del af rejsen, en udviklings- og modenhedsrejse, fra elev til studerende. Vi tror på, at jeres karakter er vigtigere end jeres karakterer! Når man i dag taler om ”de unge”, bliver det meget let et generaliseret begreb, fordi I er jo også forskellige. Den forskellighed anerkender vi og ønsker vi. Vi tror på, at du er skabt unikt.

Den 3. værdi, vi ønsker at give jer, er et kompas. Vi vil gerne, her på KG, give jer livets kompas. Et kompas som en bæredygtig tro. Ikke et kort, hvor en bestemt rute på forhånd er tegnet ind, men et kompas, der viser rigtig vej, uanset hvor I står og kommer hen…. At troen er og vil være den ”dybe sammenhæng”; et DNA, der fastholder et ”altid allerede elsket.” Det er vores største ønske for jer.

Det kompas er det vigtigste, vi kan give jer på rejsen. Vi vil glæde os til at følges med jer på den rejse,” sagde Jacob Daniel Leinum. Han sluttede sin tale med at henvise til Salme 23, hvor David siger om Gud: ”Han leder mig ad rette veje for sit navns skyld”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Antimobbestrategi på NSG

På Niels Steensen Grundskole og Gymnasium på Østerbro i København har man formuleret en antimobbestrategi, som skal sikre, at eleverne behandler hinanden med ligeværdighed, gensidig ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling jf. skolens studie- og ordensregler. Ud over at beskrive eksempler på mobning indeholder Antimobbestrategien også nogle afsnit om forebyggelse af mobning.

Her nævnes det blandt andet, at man skal være opmærksom på sproget i klassen, og det indskærpes, at ”Ved skolestart drøftes, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning.”

Niels Steensen Grundskole og Gymnasium er en jesuiterskole, som har 75 års jubilæum i 2025. På NSG begyndte man i 2022 at arbejde med et oplæg fra jesuiterordenen om ”Jesuiterskoler” for at udvikle skolens pædagogik ud fra disse kendetegn.