Ledere til Global Discipleship Training 2024 er fundet

Rut og Benny Juhl. Foto: Privat

Rut og Benny Juhl brænder for, at unge finder deres identitet og plads i livet i forhold til Gud. De vil derfor skabe trygge rammer for udvikling, hvilket deres mangeårige erfaring med ungdomsarbejde og indblik i afrikansk kultur og kirkeliv skal bidrage til.

Rut og Benny Juhl er blevet ansat i Missionsselskabet Promissio til at være ledere for Global Discipleship Training 2024, der er et højskoleprogram, som udbydes i samarbejde med Børkop.

”Det er vores ønske og bøn, at opholdet må blive skelsættende, identitetsskabende og perspektiverende for de unge, og at vi alle igennem opholdet må lære Gud bedre at kende. Vi vil gøre, hvad vi kan for, at opholdet bliver spændende og udfordrende, men samtidig trygt nok til udvikling,” fortæller Rut Juhl.
Rut og Benny Juhl bor til dagligt i København med deres tre børn Kaleb på 14 år, Silas på 12 år og Mika på 9 år.

Rut har en bachelor i ergoterapi og en master i katastrofehåndtering. Hun har bl.a. arbejdet i psykiatrien og senere som nød-hjælpskoordinator i en kristen NGO.
Dog arbejder hun i dag freelance med fundraising, projekthåndtering, samt risiko-, sikkerheds- og krisehåndtering i NGO´er.

Benny har en baggrund som håndværker, men har senere uddannet sig til lærer og arbejder på 17. år som efterskolelærer på Nordsjællands Efterskole.
Sammen har parret derfor en del undervisningserfaring, ledelseserfaring, international erfaring, erfaring i arbejdet med unge, stor forståelse for og indblik i afrikanske kulturer og kirkeliv, som de kan trække på i deres nye ledelsesrolle på Global Discipleship Training.

”Vi glæder os meget til at møde alle de unge GDT’ere og lære dem at kende, vi glæder os til sammen med dem at opleve Etiopiens rige kultur, smukke natur og levende kirkeliv. Men allermest glæder vi til at være medvandrere på deres identitets- og trosrejse for en tid i en fremmed kontekst,” fortæller Rut Juhl. Rut og Benny Juhl har begge baggrund i luthersk evangelisk kirkeregi.

Global Discipelship Training er et selvstændigt højskoleforløb, der begynder og slutter i Danmark, men undervejs har eleverne et længere ophold i Etiopien, hvor de både modtager undervisning og deltager i forskellige projekter. Der er stadig enkelte ledige pladser på Global Discipleship Training, der starter den 7. januar og slutter 8. juni 2024. Tilmeldingsfristen er den 31. oktober 2023 på www.globaldt.dk.