Missionskonference om ”Kirken og det jødiske folk”

Dansk Missionsråd holder missionskonference d. 24. oktober i samarbejde med Israelsmissionen.

Hvordan skal vi i de danske kirker forholde os til det jødiske folk – endsige mission blandt jøder? Hvad betyder Paulus’ ord om, at evangeliet er for jøde først? Og hvad siger den jødiske del af kirken selv, de messianske jøder?

Disse spørgsmål vil blive belyst under missionskonferencen på Torvet i Aarhus. Her vil der også være fokus på spørgsmålet om, hvordan kirkers historiske bidrag til antisemitisme og antizionisme har betydning for kirkers og kristne fællesskabers relation til det jødiske folk.

Generalsekretær i Israelsmissionen, Christian Rasmussen, holder oplæg over emnet: Hvorfor mission til det jødiske folk?

Programmet

Efter en velkomst ved Henrik Sonne Pedersen, generalsekretær i Dansk Missionsråd, er der oplæg med bibelteologisk perspektiv ved generalsekretær Christian Rasmussen med emnet: Hvorfor mission til det jødiske folk? Herefter taler pastor i Grimstad Frikirke og tidl. leder af Caspari Center i Jerusalem, Knut Helge Høyland, Norge, om ”Evangeliet for jøde først og for græker”.

Her sættes mission til det jødiske folk i globalt missionsperspektiv. Hvad sker der med den globale mission, hvis mission til det jødiske folk afvises? Efter frokost er der oplæg v. Kurt Ettrup Larsen, professor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet om ”Mission til det jødiske folk. Med særligt fokus på europæiske holdninger fra Holocaust til i dag.”

Efter kaffepausen holder Richard Harvey, UK, Senior Researcher hos Jews for Jesus oplægget ”Messianic Jewish Perspectives on Jewish Evangelism” (Messiansk-jødiske perspektiver på mission til det jødiske folk). Til sidst er der afrunding v. Bodil Skjøtt, tidl. generalsekretær i Israelsmissionen.

Tilmelding mm.

Missionskonferencen den 24. oktober 2023 foregår på Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N.
Pris: 100 kr. inkl. forplejning – studerende er gratis. Tilmelding senest den 19. oktober via hjemmesiden.