Kaj Munk – den farverige præst

Det er både god mavefornemmelse og erindringen om nogle af éns allerførste læseoplevelser. Johs. V. Jensen skar skibe; jeg læste Kaj Munk. Det er nu så mange år siden, at grunden dertil ikke længere lader sig udrede, men i al fald: Både ”Han sidder ved Smeltediglen” (et opgør med jødeforfølgelserne) og ”Ordet” talte til purkens 10-årige hjerte; senere kom Dreyers filmatisering af sidstnævnte til. Kulturoplevelser, der aldrig har forladt mig, som man vil forstå.

Det er nu 150 år siden, Kaj Munk kom til verden, men indtrykkene står stadig skarpe. Og de er mange, lige fra den strenge påtale til det mere humoristiske element, og de indfanges fint af forfatteren, der har grundlagt Kaj Munk Selskabet. Hans nye bog kommer smukt omkring – en hyldest til den danske cykel og diskussionen om kvindelige præster er nogle af yderpunkterne og viser spændvidden; den fejlagtige opfattelse af Munks nazistiske / fascistiske flirt tages nok en gang op.

”Jeg ved ikke, hvor meget en diktator skal rokkes, før han falder. Men jeg ved, sandheden skal siges,” skrev han på et tidspunkt. Dén art udtalelser medvirkede i 1944 til en uværdig død ved nakkeskud i en grøftekant. Lings argumenterer i sin bog for, at Kaj Munk måske forudså sit eget martyrium. Munk elskede sit liv, men skulle miste det.

Han fremkom også med en markant udtalelse om forfatterskabet generelt: ”Hvor meget jeg end har skrevet, har jeg kun søgt at skrive det ene ord: Kristus”. – Man kan forestille sig, at netop dette ord var det selvsamme, som den 12-årige Jesus fremledte og lærte ud fra overfor de lærde i Templet. Dramamanden. En rammende titel på en bog om en mand i næsten stadig modvind.

Med denne bog ønsker Lings at redegøre for, hvordan han ”har oplevet Kaj Munk ved at læse hans skuespil, ved at have set en del af dem opført på teater eller film og ved at læse mange af hans artikler om sit liv, sine holdninger og sin tro.” Bogen fremkommer med en lang række citater af ikke alene Munk selv, men også af samtidige og senere kulturpersonligheders forhold til Dramamanden. Et meget interessant kildemateriale. Tilbage står vel så egentlig bare at læse de oprindelige værker.

Jens Kristian Lings: ”Dramamanden Kaj Munk.”
173 sider. Rigt ill. Indb. 200 kr.
Forlag: Fokal, 2023.