Sømandsmissionen uddeler julegaver til alle søfarende

Juleaften er det 100 år siden, den første radiogudstjeneste blev sendt. Det var en kristelig julehilsen til søens folk.

Unge fra Sømandsmissionen pakker gaver og skriver julekort til søfolk.

Søfolk var den første målgruppe for ”radiogudstjenesten”, der har 100 års jubilæum juleaften i år.

Hver eneste søndag siden den 22. februar 1925 har vi kunnet tænde radioen og følge en højmesse et sted i Danmark. Men allerede juleaften i både 1923 og 1924 var Garnisons kirkes præst Alfred Bindslev med på at levere en ”kristelig tale” i æteren. Den 24. december 1923 holdt han den første kristelige radiotale på dansk.
I publikationen ”Alverden skrives i mandtal” fra 1924 udtrykte han sit mediesyn:

”Vor tids sindrige Opfindelse har gjort det muligt for Mennesker ved Teknikkens Hjælp at slå Bro over mægtige Afstande. Uden Traad eller Kabel, blot baaret paa Elektricitetens Vinger, bølger i Aften disse Ord ud i Rummet og kan opfanges på fjerne Steder. Men samme Magt har Tanken. Skulde ikke Mennesket, der tænker og elsker, kunne finde Vej for sin Tanke til dem, han har kær?”

Julehilsen – med hjælp fra Sømandsmissionen

Initiativet til samarbejdet mellem kirke og medier kom ikke fra kirkens side. Ideen opstod i begyndelsen af 1920’erne hos den ivrige radioamatør Georg W. Olesen. Han havde en fortid som radiotelegrafist og huskede fra sine år på søen, hvordan der ved juletid manglede noget julestemning ombord. Han kontaktede Københavns biskop, Harald Ostenfeld, og spurgte om mulighederne for at sende en af julens gudstjenester i radioen – først og fremmest for søens folk.

Men det ville biskoppen ikke være med til. Heller ikke formanden for Sømandsmissionen, provst H.M. Fenger, kunne overtales. Men i tredje forsøg, da Fenger henviste til Garnisonskirkens præst Alfred Bindslev, var der positiv respons. Han ville holde en ”kristelig tale” – en julehilsen til søens folk. Siden var det præst Olfert Ricard, som alle unge dengang kendte fra KFUM, der brød isen for radiotransmissionen i 1925.

Han stillede Garnisonskirken i København til rådighed for radiolytterne, selv om nogle præster frygtede, at folk ville vælge at ”tage evangeliet på sofaen derhjemme” frem for på kirkebænken.

Søfolk takker for gaverne, fx hjemmestrikkede huer, strømper og halsedisser. Fotos: Sømandsmissionen.

Julegaver til alle søfolk

Sømandsmissionærer delte 2150 julegaver ud på skibe i både Danmark og Grønland i 2022, og 2023 bliver måske et nyt rekordår? Sammen med julegaverne er lagt et julesanghæfte, juleevangeliet og kendte julesalmer og et julekort skrevet på engelsk af danske frivillige – ofte af unge. Mange af gaverne er strikkede af flittige danskere, og en del af julegaverne er pakket ind af unge eller Y’s Men.

Mange har brugt strikkepindene flittigt, hvilket kommer sømændene til gode. Når for eksempel en filippinsk eller indisk sømand kommer ind til en kold dansk havn, gavner det varme hjemmestrik. Mange tilbagemeldinger fra skibene vidner da også om taknemlige søfarende, der år efter år kan huske den lille pakke, de fik – ikke nødvendigvis for pakkens indhold, men for den tanke og omsorg, der ligger bag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Generalsekretær i Sømandsmissionen, Nicolaj Wibe, siger:

”Hvis man effektivt vil stoppe en af de helt store sammenhængskræfter på denne klode, skal man bede søfolkene om at blive hjemme. Butikkerne vil snart være tømte, trælasten tom og bilens tank ligeså. For det er de søfarende, som sørger for vores velfærd. Det skal de have fuld anerkendelse og tak for, for deres liv er præget af afsavn, ensomhed, isolation og trivialitet. Derfor er Sømandsmissionen til stede i de fleste større havne i både Danmark og Grønland. Vi rækker en hånd ud til dem, som næsten ingen ser.”